Opšti cilj/uticaj programa je:

Promocija dobrosusjedskih odnosa, podsticanje integracije u Uniju i unapređenje socio-ekonomskog razvoja prekograničnog područja programa putem socijalne i ekonomske inkluzije određenih grupa, posebno mladih, i konkurentnosti turizma.

 

Specifični ciljevi i vrste aktivnosti definisani su po tematskim prioritetima kako slijedi:

Tematski prioritet 1: Ulaganje u mlade, obrazovanje i vјeštine
Specifični cilj 1.1. Poboljšati aktivizam mladih i društveno-ekonomsko učešće mladih
Rezultati: 1.1.1. Poboljšane su socijalna integracija i ekonomske perspektive mladih

 

 Indikativna lista aktivnosti
– Zajedničke obuke,

– Promocija dijaloga i kritičkog razmišljanja među mladima,

– Implementacija preduzetničkih aktivnosti mladih,

– Aktivizam mladih i volontiranje

– Podrška mladima iz ranjivih grupa,

– Implementacija inovativnih mjera za uključivanje mladih u društvo (npr. putem novih tehnologija i digitalizacije);                                                       

Specifični cilj 1.2. Povećati zapošljivost određenih grupa pružanjem novih vјeština
Rezultati: 1.2.1. Veštine i kompetencije u određenim grupama su unapređene
– Indikativna lista aktivnosti
– Zajedničke obuke za specifične vještine i kompetencije s dokazanom potražnjom na tržištu,

– Obuke i programi stručnog osposobljavanja usmjereni na ranjive grupe s naglaskom na upotrebu modernih tehnologija i digitalizaciju,

– Prekvalifikacija radnika iz velikih tradicionalnih industrijskih sistema – razvoj novih, inovativnih modela obuke ili kurikuluma (formalnih i neformalnih),

– Unapređenje saradnje s poslodavcima kako bi se omogućili stažiranja i prva radna iskustva;

 

Tematski prioritet 2: Podsticanje turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa
Specifični cilj 2.1. Razvijati i promovisati zajedničke turističke ponude zasnovane na kulturnom i prirodnom nasleđu
Rezultati:

2.1.1. Zajednički prekogranični turistički proizvodi/inicijative su razvijeni/sačuvani              

 

Rezultati:

2.1.2. Prirodni i kulturni lokaliteti su očuvani

Indikativna lista aktivnosti
– Razvoj i promocija zajedničkih prekograničnih turističkih proizvoda/usluga – umrežavanje pružalaca turističkih usluga s obje strane granice – uključivanje određenih grupa u razvoj turizma

– razvoj specijalizovanog turizma

 – sportski, avanturistički, kulinarstvo, ruralni turizam

 – povezivanje turizma s drugim sektorima, na primjer poljoprivrede i prehrambene industrije

renoviranje turističke infrastrukture

– opremanje turističkih lokaliteta u regionu

– digitalizacija u turizmu

– specijalizovana obuka turističkih radnika i pružalaca usluga

– inovativni i tehnološki pristupi razvoju, promociji i sprovođenju

prekograničnih turističkih ponuda

– uvođenje standarda kvaliteta za pružaoce turističkih usluga

 

 

-sprovođenje planova akcija za očuvanje

-manji radovi renoviranja i opremanje prirodne i kulturne baštine

-prevencija rizika za korisnike prirodnih i kulturnih lokaliteta

-informacije i digitalna rješenja u očuvanju kulturne i prirodne baštine