Mjera I.1 – Unapređenje produktivnosti i konkurentnosti ekonomskih, ruralnih i ekoloških resursa u programskom području  

 

Naziv projekta:  Unaprijeđenje upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine

 

 

Budžet projekta:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija €125,222.13 €104,685.70
Bosna i Hercegovina €93,370.00 € 78,057.32
UKUPNO                                         €218,592.13 €182,743.02

 

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Pokret gorana Sremske Mitrovica

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini: Fondacija lokalne demokratije

 

Partneri:

  • Srbija : Institut za očuvanje prirode Srbije
  • BiH : Ministarstvo prostornog planiranja i okoliša Kantona Sarajevo

                 

 

Područje realizacije:

  • Srbija: Sremski okrug: Sremska Mitrovica, Šid, Inđija, Irig, Ruma, Pećinci; Mačvanski okrug: Bogatić, Loznica, Vladimirci, Krupanj, Ljubovija; Zlatiborski okrug: Bajina Bašta, Užice, Požega, Nova Varoš, Prijepolje, Sjenica; Kolubarski okrug: Valjevo, Mionica.
  • Bosna i Hercegovina: Sarajevski region i sjeveroistočni region: Vogošća, Fojnica, Foča, Ilidža, Stari Grad Sarajevo, Ilijaš, Olovo, Sarajevo Centar

 

Ciljne grupe: NVO koji se bave okolišem, menadžeri zaštićenih područja, institute za zaštitu prirode, lokalne vlasti i relevantna ministarstva, organizacije koje se bave istraživanjem, regionalne/lokalne razvojne agencije.   

 

Trajanje projekta: 01.12.2010. – 31.05.2012

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj:

Cilj projekta je ojačati ulogu organizacija civilnog društva (OCD) u intergisanom planiranju upravljanja i razvoju ekoturizma zaštićenih područja u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine.

Specifični ciljevi:

Specifični cilj 1: Kreirati Akcioni plan za jačanje uloge NVO-a koji se bave zaštitom okoline u razvoju zaštićenih područja i njihove turističke ponude u prekograničnom programu, a u skladu sa strateškim dokumentima u Srbiji i Bosni i Hercegovini.   

 

Specifični cilj 2: Implementirati praksu integrisanog menadžmenta i razvoja turizma u 2 pilot područja, a u skladu sa međunarodnim konvencijama i sporazumima.  

 

Specifični cilj 3: Kreirati mrežu zaštićenih područja i NVO-a koji se bave razvojem ekoturizma i zaštitom prirode u program s ciljem razmjene iskustava i realizacije Akcionog plana kako bi se obezbijedila njegova održivost.

 

Aktivnosti i rezultati projekta

 

Da bi ostvarili glavni cilj, partneri su uspostavili tim eksperata za zaštitu prirode s obje strane granice. Tim je procijenio situaciju u pograničnom području u vezi sa zaštitom prirode, upravljanjem zaštićenim područjima, identificirao slabosti i dao preporuke za poboljšanja. Rezultati analize su prezentirani na otvaranju radionice organizovane u junu 2011 u Specijalnom rezervatu prirode “Zasavica” u Sremskoj Mitrovici. Više od 50 predstavnika OCD, menadžera zaštićenih područja prirode, lokalnih vlasti i naučnih institucija iz Srbije i Bosne i Hercegovine su diskutovali o rezultatima analize i prezentovali i razmijenili vlastita iskustva.

 

Na osnovu analiza i intervjua sa lokalnim građanima, predstavnicima OCD, lokalnim vlastima i preduzetnicima u turizmu u pet opština u Srbiji i tri u Bosni i Hercegovini, multidisciplinarni expertni tim je izradio vodič za ekoturizam. Vodič je prezentiran ciljnoj grupi na radionici u novembru 2011 u Sremskoj Mitrovici i koncipiran je akcioni plan radi prevazilaženja slabosti i poboljšanja upravljanja prirodnim resursima uz korištenje ekoturizma kao pokretačke snage za održivi lokalni i regionalni razvoj, kao i način za poboljšanje uslova života lokalnog stanovništva.

 

Pokret gorana Sremske Mitrovice je prvi NVO koji je dobio na upravljanje zaštićeno prirodno dobro u Srbiji (Zasavica) i njihovo iskustvo je korišteno u razvoju istog koncepta u BiH. Pećina Bijambare je odabrana kao pilot područje gdje će biti uveden koncept integrisanog upravljanja zaštićenim područjima i primjenjena iskustva razvoja ekoturizma. Ustanovljena je mreža OCD i menadžera zaštićenih prirodnih područja koja će služiti kao platforma za implementaciju akcionog plana. OCD i menadžeri zaštićenih područja će sarađivati u organizaciji zajedničkih aktivnosti nakon završetka projekta. Glavno sredstvo za razmjenu informacija i komunikaciju i očuvanje aktivnosti mreže u budućnosti će biti web site www.protectthenature.org sa dodatnim servisima kao što je rubrika vijesti i e-mail lista.