PREGLED PROJEKTA
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga: Prvi
Aplikacija br.: 106
Ugovor br. 48-00-00046/2016-28-5 potpisan 05.07.2019.
Naziv projekta: Prekogranična mreža prirodnog naslijeđa – CBC Nature NET
Specifični cilj: 3.2: Jačanje kulturnog identiteta programskog područja
Rezultat: 2: Bolje se čuvaju istorijsko i prirodno naslijeđe i tradicije prekograničnog područja
Budžet projekta: Ukupna vrijednost ugovora (€): EU (€) doprinos:
€  505,988.91 €  430,090.57
Korisnici sredstava: Vodeći aplikant: Ko-aplikanti:
Javna ustanova Nacionalni Park Sutjeska SRB:

·         Šumarski fakultet Beograd

·         Javna ustanova “Srbijašume”

Područje realizacije: SRB: BiH:
Specijalni rezervat prirode – Klisura reke Mileševke, područje Užica i Prijepolja Nacionalni park Sutjeska, opština Foča
Ciljne grupe projekta: ·         Fakulteti kao edukativne i naučno-istraživačke institucije koje se bave zaštitom i očuvanjem biodiverziteta i prirode

·         Osnovne i srednje škole, naročito škole za stručno obrazovanje i obuku

·         NVO-e koje se bave zaštitom biodiverziteta, zaštitom životne sredine (orintološka udruženja, ekološka udruženja, udruženja planinara i slično),

·         Turistička udruženja i privatni sektor koji se bavi turizmom

Datum početka i trajanje projekta: 06.07.2019., 24 mjeseci
Opšti cilj projekta: Promocija prekograničnog pristupa zaštiti biodiverziteta i uspostavljanje zajedničkih mjera i upravljačkih rješenja za zaštićena područja i prirodne rezervate
Specifični ciljevi projekta: Bolje očuvano istorijsko i prirodno naslijeđe i tradicije prekograničnog područja
Aktivnosti i rezultati projekta

 

REZULTAT BR. 1:  Uspostavljena institucionalna infrastruktura za praćenje i zaštitu prirodnog naslijeđa prekograničnog područja

       Aktivnost br. 1.1: Uspostavljanje zajedničkog centra za istraživanje i ekologiju sa dijelom namijenjenim za izložbe i turističke informacije.

       Aktivnost br.. 1.2: Nabavka opreme za Centar za istraživanje i ekologiju

       Aktivnost br. 1.3: Kreiranje strateških dokumenata i plana upravljanja Centra za istraživanje i ekologiju

       Aktivnost br. 1.4: Kreiranje prekograničnih programa obuke i izložbi za Cenar za istraživanje i ekologiju i zaštićena područja

       Aktivnost br. 1.5: Kreiranje i unaprjeđenje turističkih atrakcija i ponuda u zaštićenim područjima u BiH

       Aktivnost br. 1.6: Kreiranje i unaprjeđenje turističkih atrakcija i ponuda u zaštićenim područjima u Srbiji

       Aktivnost br. 1.7: Osnivanje prekogranične međusektorske mreže za razvoj prekogranične turističke ponude sa fokusom na prirodu i biodiverzitet, odnosno ekološki i održivi turizam

 REZULTAT BR. 2 : Ojačani ljudski kapaciteti

      Aktivnost br. 2.1: Edukativni programi na temu prevencije i zaštite prirode i aktivno učeše lokalnog stanovništva, poduzetnika i firmi – definisanje potencijalnih uloga i odgovornosti u razvoju turizma

                        Aktivnost br. 2.2 Studijska posjeta

REZULTAT BR. 3: Osnivanje regionalnog sistema praćenja za zaštitu prirode

       Aktivnost br. 3.1:  Mapiranje područja sa specifičnim prirodnim karakteristikama

       Aktivnost br. 3.2: Kreiranje plana praćenja za prekogranično područje

REZULTAT BR. 4: Uvećana svijest o potrebi zaštite životne sredine

       Aktivnost br. 4.1: Organizacija konferencija i okruglih stolova s ciljem naučne rasprave kao i promocije područja

Aktivnost br. 4.2: Internet kampanja fokusirana na prirodno naslijeđe i potencijal za održivi turistički razvoj

Aktivnost br. 4.3: Kampanja za podizanje svijesti o potrebi zaštite životne sredine u osnovnim i srednjim školama

Aktivnost br. 4.4: Štampanje promotivnog materijala