Mjera I.2 Prekogranične inicijative namijenjene podsticanju razmjene ljudi i ideja u cilju unapređenja profesionalne i saradnje NVO sektora.

 

 

Naziv projekta:  Izgradnja kapaciteta za operacije tipa Leader u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine

 

Budžet projekta:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija €62,630.00 € 50,000.00
Bosna i Hercegovina € 61,450.00 € 50,000.00
UKUPNO                                         €124,080.00 € 100,000.00

 

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji: Ibarska razvojna agencija “IDA”

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini:  Opština Rogatica

 

Partneri:

  • Opština Arilje, Srbija
  • Opština Istočni Stari Grad, Bosna i Hercegovina

 

Područje realizacije:

  • Srbija: Zlatiborski okrug, opština Arilje
  • Bosna i Hercegovina: Opština Rogatica i opština Istočni Stari Grad

 

Ciljna grupa: Predstavnici civilnog sektora u opštinama Arilje, Rogatice i Istočni Stari Grad – 10 organizacija civilnog društva koje su aktivne na polju ruralnog razvoja; predstavnici poslovnog sektora u opštinama Arilje, Rogatica i Istočni Stari Grad–10 kompanija; predstavnici lokalne administracije i javnog sektora u opštinama Arilje, Rogatica i Istočni Stari Grad – 20 predstavnika iz opštinske uprave i javnih preduzeća.

 

Period realizacija: 01.12.2010. – 31.03.2012

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj: Unaprijeđene veze između ljudi, zajednica te razmjena ideja u prekograničnom području.

Specifični cilj:

Izgraditi kapacitete lokalnih zajednica da implementiraju lokalne strateške dokumente koji se odnose na ruralni razvoj.

 

Aktivnosti i rezultati projekta

 

Transfer znanja u vezi sa principima, zakonodavstvom i metodologijama postavljenim od Evropske unije o ruralnom razvoju i LEADER (Liason Entre Actions pour le Development d’lEconomie Rurale) pristup je omogućen kroz debate, razmjenu iskustava i razvoj saradnje među partnerima u pograničnom području. Partnerstvo između sektora u tri opštine – Arilje, Istočni Stari Grad i Rogatica – je uspostavljeno u okviru Lokalnih Akcionih Grupa (LAG) u skladu sa LEADER konceptom. LAGovi omogućavaju adekvatno uvažavanje potreba lokalnih zajednica definisanjem ciljeva i mjera za razvoj područja. Na taj način, lokalne razvojne strategije mogu biti definisane da služe kao osnova za socio-ekonomski razvoj područja.

 

Ciljne grupe projekta su bili predstavnici civilnog društva aktivni na polju ruralnog razvoja, poslovne organizacije, opštinske uprave i javne službe iz  Arilja, Rogatice i Istočnog Starog Grada. Opštine Han Pijesak i Sokolac su takođe bile uključene u implementaciju projekta. Ovo je povećalo potencijal privatnog, poslovnog i javnog sektora u tri opštine za dugoročno planiranje i implementaciju mjera ruralnog razvoja na teritorijama gdje su LAGovi uspostavljeni.

 

Akteri su takođe stekli potrebne predpostavke za bolju podršku i korištenje raspoloživih resursa.

Iskustva pokazuju da prekogranična partnerstva mogu biti održana uz uvažavanje lokalnih različitosti i osiguranje protoka informacija, kao i saradnju i razmjenu iskustava između partnera na projektu prilikom odgovarajuće implementacije razvojnih strategija širom ruralnih područja.