Наслов пројекта

Статус

Одобрен

Здрави и сигурни гастрономски производи као потенцијал за запошљавање

у току

2021

Јачање капацитета институција заштите и спашавања

у току

2021

Побољшање запошљивости људи из осетљивих група пружањем нових знања и вештина

у току

2021

Унапређење управљања системом заштите од пожара у прекограничном подручју БиХ и Србије

у току

2021

Побољшана спремност за ванредне ситуације и координирани одговор у прекограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине

у току

2021

Заједно у образовању за запошљивост и запошљавање (3Е)

у току

2021

Јачање перспектива запошљавања у сектору за спорт особа са потешкоћама – СТЕПин

у току

2021

Премошћавање

у току

2021

Подршка успостављању и унапређењу механизама за подршку самозапошљавању кроз сарадњу иновативних локалних заједница и нових предузећа у прекограничном подручју – СИСТЕМ

у току

2021

ENHANCE – Подршка за унапређење конкурентности и запошљавања

у току

2021

Нула отпада

у току

2020

Успостављање система одрживог управљања крупним отпадом на територији градова Ужица и Тузлa- BWL

у току

2020

Унапређење капацитета јавних служби за управљање отпадом у прекограничном региону

у току

2020

Очување јединственог биодиверзитета у подручју долине реке Дрине

завшен

2019

(English) Solid Waste Management Upgrading

завшен

2019

Унапређење управљања чврстим отпадом у урбаним и руралним подручјима Бајине Баште, Вишеграда и Хан Пијеска

у току

2019

„Предграђа рециклирају“ – успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле

завшен

2019

Прекогранична мрежа природног наслеђа – CBC Nature NET

у току

2019

Друштвена интеграција кроз параспорт – Parainspired!

завшен

2018

Нови живот неолитског наслеђа у признатим природним подручјима је од великог значаја – NeoLIFE

завшен

2018

Музејске приче

завшен

2018

Бели спорт и заједничко културно-историјско наслеђе 19. века као туристичка понуда општина Рудо и Прибој

завшен

2018

Систем одбране од поплава у пограничном подручју Србија-Босна и Херцеговина

завшен

2017

Хитан одговор-САДА

завшен

2016

Унапређивање социјализације и третмана у менталном здрављу

завшен

2014

Млади-најзначајнија покретачка снага региона

завшен

2013

Унапређење процене постуларног статуса и статуса кичме-СпинЛаб

завшен

2013

Прогнозно извештајни систем у пољопривреди прекограничног региона

завшен

2013

Унапређење конкурентости малих и средњих предузећа и јачање међународних веза у металској индустрији-ЕУМЕТАЛ2

завшен

2013

Е – 761 Сусретања

завшен

2013

Регион безбедне хране

завшен

2013

Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли

завшен

2013

Пчеларство-активност за будућност

завшен

2013

Развој и промоција здравственог туризма у прекограничном подручју Србија-БиХ

завшен

2013

Еколошки прихватљив, нови, органски приступ пољопривреди у прекограничном подручју БИХ и Србије- ЕНО Агри

завшен

2013

Међународни лимски биатлон Прибој-Рудо (Сетихово) “Регата за све”

завшен

2013

Са-Ша Подршка сарадњи, инклузији, образовању и промоцији ромске културе у БиХ и Србији

завшен

2013

Јачање професионалне едукације одраслих у руралним срединама

завшен

2013

Multimedija u školama – naša veza sa svetom

завшен

2012

Мудро коришћење заједничких природних ресурса-пут ка одрживости прекограничног региона Србија-БИХ

завшен

2012

Бјељина и Богатић-заједно на путу енергетске одрживости, кроз повећање енергетске ефикасности и промоције обновљивих извора енергије

завшен

2012

Смањење отпадних вода и заштита животне средине у општинама Уб и Источно Сарајево

завшен

2012

Златибор – Јахорина: Сарадња на магичан начин

завшен

2011

Razvoj tipičnih proizvoda u severoistočnoj Bosni i Hercegovini i u Zlatiborskom okrugu u Srbiji

завшен

2011

Podrška razvoju ruralnih turističkih destinacija na planinama Rajac i Vranica

завшен

2011

Most na Drini

завшен

2010

Liderstvo mladih za društvenu koheziju i prekograničnu saradnju

завшен

2010

Ekološki dvogled

завшен

2010

UP.S.TREA.M.-unapređenje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju

завшен

2010

Izgradnja kapaciteta za operacije tipa Leader u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine

завшен

2010

Uvođenje održivih modela omladinskog preduzetništva kao podrška ekonomskom razvoju u Zapadnoj Srbiji i Istočnoj Bosni i Hercegovini

завшен

2010

Novi odnosi u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine

завшен

2010

Unapređenje upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine

завшен

2010

Balkan-kuća različitosti

завшен

2010

Malina preko granice

завшен

2010

Aktivna prekogranična razmena mladih-Investicija za budućnost

завшен

2010

Eko centar Prijepolje – Čajniče

завшен

2010

Međunarodni limski biatlon Priboj – Rudo – Setihovo

завшен

2010

Selektivno prikupljanje otpada

завшен

2010

Podrška preduzetničkim aktivnostima mladih

завшен

2010