Мера 1.2 – Прекограничне иницијативе намењене подстицању размене људи и идеја у циљу унапређења професионалне и сарадње НВО сектора.

 

Назив пројекта:  Унапређење процене постуларног статуса и статуса кичме-СпинЛаб

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 73.861,97 € 62.686,65
Босна и Херцеговина € 71.652,00 € 60,803,89
УКУПНО € 140.511,97  € 123.490,54

 

 

Корисник средстава у Републици Србији: Факултет за спорт и физичко образовање Нови Сад

Корисник средстава у Босни и Херцеговини: Факултет спорта и телесног одгоја

 

Партнери:

 

Подручје реализације:

  • Србија: Стара Пазова, Рума, Сремска Митровица, Срем АП Војводина
  • Босна и Херцеговина: Сарајево, Сарајевски регион

Циљне групе пројекта: 1610 деце узраста 5-12 година; 586 родитеља; 95 просветних радник и васпитача; 103 лекара

 

Трајање пројекта: 20.08.2013. – 20.11.2014.

 

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта: Допринети откривању и превенцији здравствених проблема деце и младих уз помоћ сензоримоторног апарата у Сремском округу и Сарајевском дистрикту

Специфични циљеви:

Специфични циљ 1. Правилна идентификација и истраживање проблема кичменог колуна уз помоћ сензоримоторног апарата.

Специфични циљ 2. Подизање свести циљних група и информирање заједница о важности превенције и откривања проблема уз помоћ сензоримоторног апарата.

 

Активности и резултати пројекта

 

Савремени начин живота и дуго време проведено пред компјутером и телевизијом главни су узроци неправилног држања тела  и проблемима са кичмом. Истраживање је показало да скоро 80% школске деце има неки облик поремећаја кичме који утиче на њихове моторичке и функционалне способности.

 

Партнери из Сремског округа и Кантона Сарајево покренули су пројекат за побољшање процене постуларног статуса и статуса кичменог стуба код деце узраста од 5 до 12 година, а тај период у развоју је најкритичнији за стварање деформитета.

 

Педијатри, физијатри и други стручњаци упозоравају да је дијагноситка и физичка активност која је прилагођена узрасту деце од велике важности за спречавање деформитета. Међутим, пре пројекта, процене правилности држања тела и положаја кичме сровођене су методама које су често биле врло субјективне и непрецизне. То је био разлог зашто је набављена опрема која је омогућила откривање деформитете у раним фазама. Деформитети који се открију на време могу се исправити правилним вежбама.

 

Током пројекта организоване су обуке, пре свега о употреби опреме, а касније за родитеље, лекаре и наставнике физичког васпитања, све у циљу благовременог откривања проблема и спречавања даљих деформација.

 

Укупно 1610 школске и предшколске деце  у два прекогранична подручја испитано је помоћу нове опреме ,  добијени подаци анализирани су и предложене су стручне мере за даље деловање. Пројекат је створио савремен, ефикасан и самоодржив систем за рано откривање и превенцију деформитета који би требало да  постане  стандардни део систематског прегледа деце у обе земље.