Мера 1.2 – Унапређење продуктивности И компетитивности области у погледу економских, руралних, културних и природних ресурса

 

Назив пројекта:  Хитан одговор-САДА

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 555,764.58 € 471,955.28
Босна и Херцеговина € 604,136.61 € 511,096.61
УКУПНО € 1,159,901.19 € 983,051.89

 

 

Корисник средстава у Републици Србији: Општина Шид

Корисник средстава у Босни и Херцеговини: Влада Брчко Дистрикта

 

Партнери: Општина Брод и град Сремска Митровица

 

Подручје реализације:

  • Србија: Аутономна покрајина Војводина, Сремски округ
  • Босна и Херцеговина: Република Српска, Брчко Дистрикт

Циљне групе пројекта: Локална / регионална популација, локалне / регионалне власти, организације, јавна управа, јавни и приватни пословни сектор и сви други социо-економски субјекти рањиви у случају катастрофа, са нагласком на поплаве

 

Трајање пројекта: 02.09.2016-02.04.2018

 

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта: Одржавање високог квалитета животне средине, прихватљиве области као економског ресурса, кроз сарадњу у заједничким иницијативама за заштиту и експлоатацију, помажући Србији и Босни и Херцеговини у превенцији поплава и операцијама санације и реаговања у ванредним ситуацијама

Специфични циљеви:

  • Побољшане способности и успостављање процедуре оперативних снага за заштиту и спашавање. Хармонизација акција органа за управљање хитним и кризним ситуацијама у прекограничном региону током и након природних катастрофа у свим њиховим врстама (биолошка, геолошка, пожарна …)са фокусом на претње од поплава.
  • Подигнута свест локалног становништва о акцијама и одговорима у случају поплава.

 

 

Активности и резултати пројекта

 

Пројекат је пружио подршку у заштити и спашавању у ванредним ситуацијама, подигао капацитете  јединица за цивилну заштиту и спашавање у циљу реаговања у кризним ситуацијама везаним за поплаве и подигао свест о заштити од поплава.

Две радне групе  основане су током пројекта у намери да унапреде заштиту од поплава и систем спашавања. Радне групе су дефинисале најкорисније теме обука, анализирале су  одговоре током претходних поплава, размениле искуства и побољшале  праксу. Такође, направљени су закључци и предложене активности неопходне за побољшање система заштите и спашавања.

 

Такодје, успешно су спроведена три тренинга на следеће  теме: координирани одговор на заштиту од поплава, цивилна заштита и коришћење опреме. Тренинзи су били веома продуктивни и потврдили су да су предложене теме веома корисне и адекватно одабране. Такође, одржане су и две радионице засноване на моделу менторства и међусобној размени искуства. Том приликом је израђен и усвојен акциони план за координирани одговор у ванредним ситуацијама, који је дао значајан допринос пројекту. Радионицама је присуствовало више од 30 људи.

Током периода имплементације, 4 јединице оперативних снага заштите и спашавања опремљене су специјализованом опремом, која је коришћена на индивидуалној и  групној  показној вежби. Индивидуална вежба била је део церемоније примопредаје опреме. Церемонија је била покривена релевантним регионалним  и локалним медијима.