Measure I.1– Unapređenje produktivnosti I kompetitivnosti oblasti u pogledu ekonomskih, ruralnih, kulturnih i prirodnih resursa

 

Naziv projekta:   Podrška preduzetničkim aktivnostima mladih

Budžet:

  Vrednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 164,982.33 € 137,925.23
Bosna i Herzegovina € 154,435.11 € 129,107.75
Ukupno € 319,417.44 € 267,032.98

 

 

Korisnik sredstava u Republici Srbiji:  Poslovni inkubator tehničkih fakulteta Beograd

Korisnik sredstava u Bosni i Hercegovini: Fondacija za inovacije i tehnologiju (BIT ) Tuzla

Partneri: Incubator Užice, University of Tuzla

 

Područje realizacije:

  • Srbija: Zlatiborski okrug
  • Bosna i Hercegovina:  Severoistočna oblast

 

Ciljne grupe: Mladi potencijalni preduzetnici, postojeći preduzetnici, istraživačke institucije

 

Period realizacije:  01.12.2010 – 31.07. 2012

 

Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta:

Obezbediti pozitivan i održiv uticaj na ukupne ekonomske aktivnosti podržavajući preduzetničke aktivnosti mladih u pograničnom regionu između Bosne i Hercegovine i Srbije

Specifični cilj projekta:  

  • Podsticanje saradnje i povećanje kapacitete partnera projekta kako bi bolje odgovorili na potrebe potencijalnih mladih preduzetnika.
  • Promovisanje preduzetničkih aktivnosti mladih ljudi i obezbeđivanje podrške kroz proces obuke
  • Promovisanje konkretnih prekograničnih projektnih inicijativa, saradnje između preduzeća i sektora istraživanja

 

Aktivnosti i rezultati projekta

 

  Cilj projekta bio je razmena iskustava, izgradnja  kapacitete i pružanje mogućnosti  mladim ljudima da ostvare svoje preduzetničke ideje, kao i da promovišu preduzetničke inicijative za prekograničnu saradnju između postojećih preduzeća.

U okviru projekta realizovane su aktivnosti kao što su  razmenu iskustava, podizanje svesti o važnosti preduzetništva i motivacija mladih za učešće u obukama  i radionicama.U ciilju toga održane su   dve zajedničke radionice za razmenu iskustava, 5 zajedničkih obuka o osnovama preduzetništva i tehničkih trendova u oblasti informacionih tehnologija  i 1 seminar.

Aktivnosti su usmerene na studente završne godine tehničkog fakulteta i mlade sa formalnim obrazovanjem na tehničkim studijama bez radnog iskustva ili relevantnih praktičnih veština.

 

 272 mladih ljudi i 35 zainteresovanih strana intervjuisano je sa obe strane granice i održano je 4 informativne radionice, 3 motivacione radionice, 20 treninga, nastavljeno je praćenje poslovnih planiranja. Učesnici su obučeni  u oblasti  preduzetništva  i stekli su  veštine koje će im pomoći da pokrenu sopstveni biznis. Obuke su sadržale sledeće teme: uvod u preduzetništvo, tehnički aspekti novih preduzeća, pravni aspekti poslovanja, finansiranje vlastitog poslovanja, računovodstvo i finansije, menadžment malih preduzeća, marketing i promocija, priprema biznis plana, principi upravljanja projektom i intelektualna svojina zaštita prava. Osim toga, pružena je i direktna konsultantska podrška mladim ljudima kako bi dalje razvijali svoje ideje, pripremili poslovne planove ili naučili kako registrovati posao. Jednomesečna informativna  praksa uključivala je mentorstvo od strane uspešnih preduzetnika, tokom koje  su  31 mladih preduzetnika učestvovalo  u praksi u 25 uspešnih kompanija.

 

  U drugoj fazi, projektne aktivnosti bile su usmerene na preduzeća i istraživačke institucije, kao i na  promociju prekogranične saradnje između preduzeća u region. Realizacija pomenutih aktivnsti doprinela je  razmeni iskustava i dobre prakse. U tu svrhu organizovano je niz sastanaka između preduzeća sa obe strane granice.

 Promocija projekta obezbeđena je kroz distribuciju promotivnog materijala i izveštavanje kroz medije.