Преглед пројекта
Програм: ППС СРБ-БИХ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: Први
Број апликације: 85
  48-00-00046/2016-28-2 потписан12/30/2018
Назив пројекта: Музејске приче
Специфични циљ Програма: 3.2: Јачање културног идентитета програмске области
Програмски резултати: 2:Обезбедити допринос у очувању  традиције  и историјског и природног наслеђе прекограничне области
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта: ЕУ допринос:
€ 459,981.23 € 390,110.08

85%

Корисник средстава: Водећи апикант: Ко-апликант:
Град Сарајево Србија:

Центар за културу „Вук Караџић” Лозница

• Институт за заштиту културног наслеђа, Краљево

Босна и Херцеговина:

Историјски музеј Босне и Херцеговине, Сарајево

Подручје реализације: Србија: Босна и Херцеговина:
 

Градови Лозница, Прибој, Пријепоље и Узице

Град Сарајево (општине: Центар, Стари Град, Нови Град и Ново Сарајево)

 

Циљне групе пројекта: Музеји у Сарајеву и Западној Србији
Трајање пројекта: 12/31/2018, 18 месеци
Општи циљ пројекта: Јачање културног идентитета Републике Србије

и Босна и Херцеговина кроз подршку рада музеја на пројектном подручју

Специфични циљеви:  

Обезбедити подршку музеја, као чувара културно-историјског  наслеђа и традиције, у прекограничном подручју две земље кроз повећање видљивост, унапређење капацитета, побољшање сарадње И јачање музеја на тржишту културног туризма.

Очекивани резултати и активности : Резултат бр. 1: Успостављена прекогранична сарадња између музеја кроз мрежу музеја  и њихову  заједничку wеб-презентацију

Група активности бр. 1.1: Припремне активности:

1.1.1 Потписивање споразума о партнерству (водећи апликант и три коапликанта) о детаљној имплементацији пројекта

1.1.2 Оснивање функционалног пројектног тима

1.1.3 Организација почетног састанка Именовање представника за координацију музејске мреже

 

Активност бр. 1.2: Умрежавање:

1.2.1 Успостављање неформалне мреже музеја  у прекограничној области

1.2.2 Организација иницијалног састанка координатора мреже музеја (оснивачки састанак) у Сарајеву

1.2.3 Организација састанка координационог тела (планирање припремног састанка за гостујуће изложбе и Ноћ европских музеја) у Лозници (Србија)

1.2.4 Организација завршног састанка мреже музеја (презентација резултата, аранжмани за пренос власништва) у Сарајеву

 

Активност бр. 1.3: Израда интернет презентације мреже музеја:

1.3.1 Детаљан опис посла припреме интернет презентације са спецификацијом садржаја за сваки музеј

1 .3.2 Спровођење јавне набавке-интернет презентација

1.3.3 Попуњавање садржаја интернет преѕентације, расподела одговорности администрације, тестирање, објављивање

1.3.4 Ажурирање садржаја интернет презентације

 

Резултат бр. 2: Ојачани капацитети музеја образовањем и дигитализацијом

 

Група активности бр. 2.1: Набавка опреме и дигитализација:

 

2.1.1 Израда тачног описа посла, спецификација робе и услуга за сваку дигитализацију музејске колекције на основу инпута чланова мреже

2.1.2 Спровођење јавне набавке за израду  мултимедијалних мобилних Андроид и ИОС апликација које ће укључивати  све чланове музејске мреже и пружати  велики  простор за складиштење садржаја дигитализованих експоната.

2.1.3 Набавка опреме и услуга за дигитализацију спољашњих конструкција (историјске баштине) као и унутрашњих простора и обезбеђивање решења за коришћење дигиталних складишта података за велики мултимедијални садржај (специфична видео дигитализација)

 

Активност бр. 2.2: Образовање у  области дигитализацији и ширење знања о различитим техникама дигитализације за музејске збирке:

 

2.2.1 Организација радионице / трансфера знања – практична обука за имплементацију и коришћење постојећег дигиталног система и употреба пространог складишта у Историјском музеју БиХ у Сарајеву

2.2.2 Организација радионице / трансфера знања – практична едукација за имплементацију и коришћење дрона за дигитализацију спољашњих објеката (историјско наслеђе / културни локалитети) и дигитални систем и употреба пространог складишта у Институту за заштиту културног наслеђа, Краљево Србија

2.2.3. Пружање подршке и обезбеђивање средстава свим члановима мреже музеја у имплементацији и употреби различитих техника / система дигитализације и употреба пространог складишта из музеја који користе ове алате.

 

Резултат бр. 3: Музеји су постали видљивији и привлачнији грађанима и туристима кроз нове услуге, изложбе и догађаје који чувају традицију и историјско / културно наслеђе

Група активности бр. 3.1: Размена музејских изложби између земаља:

3.1.1 Припрема билатералних тематских изложби (план и програм)

3.1.2 Организација заједничких гостујућих изложби музеја из Сарајева (покретна изложба) у Србији Лозница, Ужице, Пријепоје (3)

3.1.3 Организација масовних посета гостујућим изложбама из Сарајева. Циљне групе: школска деца, ученици, категорије инвалида и деца са посебним потребама из градова у Србији у оквиру пројектног подручја.

3.1.4 Организација гостујућих заједничких изложби музеја (3) из Србије (покретна изложба) у Сарајеву

3.1.5 Организација масовних посета гостујућим изложбама из Србије. Циљне групе: школска деца, ученици, категорија инвалида и деце са посебним потребама из Сарајева

 

Активност бр. 3.2: Припрема и објављивање музејских каталога и видеа:

 

3.2.1 Израда визуелног идентитета пројекта и израда логотипа за представљање прјекта током имплементације

3.2.2 Припрема висококвалитетних модуларних каталога музејских збирки

3.2.3 Набавка услуге штампања у свим бојама за све музеје  у обе земље

3.2.4 Израда заједничког модуларног видео материјала који промовише све музејске чланове музејске колекције

 

Активност бр. 3.3: Израда нових музејских изложби:

3.3.1 Формулисање / дизајнирање новог / унапређеног садржаја;

3.3.2 Припрема изложбе;

3.3.3 Набавка опреме и услуга- Сарајево

3.3.4 Набавка  опреме  и услуга у Србији

3.3.5 Презентација изложби

 

Активност бр. 3.4: Ноћ музеја-обогатити и проширити садржај:

 

3.4.1 Заједничка координација организовања тематских изложбе за Европску ноћ музеј у првој години пројекта;

3.4.2 Организација продужених заједничких изложби (музејка недеља) за догадјај  Ноћ музеја у другој години.

3.4.3 Медијске конференције у свим организацијама чланицама мреже музеја.

 

Активност бр. 3.5: Промотивне активности,:

 

3.5.1 Промоција музеја-пилот пројекат (тест за музејску картицу у будућности) путем сајта мреже и мобилне апликације и МН догађаја

3.5.2 Промотивна кампања за заједнички координисану Ноћ музеја – заједнички промотивни материјали

3.5.3 Набавка штампаних заједничких промотивних материјала за све пројектне догађаје (постери, флајери, гаџети) у Србији;

3.5.4 Дистрибуција промотивних материјала о промотивним догађајима након свих културних догађаја (21)