Мера 1.2 – Прекограничне иницијативе намењене подстицању размене људи и идеја у циљу унапређења професионалне и сарадње НВО сектора.

 

Назив пројекта:  Унапређивање социјализације и третмана у  менталном здрављу

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија €74,471.57 € 62,623.14
Босна и Херцеговина € 72,590.00 € 47,864.15
УКУПНО € 147,061.57 € 110,487.29

 

 

Корисник средстава у Републици Србији: Caritas Ваљево

Корисник средстава у Босни и Херцеговини: Удружење за узајамну помоћ у душевној невољи ТК “Фениx“

 

Партнери: Здравствени центар, Ваљево ЈЗУ Дом Здравља са поликлиником ‘Др Мустафа Шеховић’ Тузла

Град Ваљево,Медицинска школа “Др. Миша Пантић”,Центар за истраживање и унапређивање менталног здравља Ванима (Сербиа), Удружење Добри људи (Сербиа)

 

Подручје реализације:

  • Србија: Колубарски округ, Ваљево
  • Босна и Херцеговина: Тузлански кантон, Тузла

Циљне групе пројекта: Особе са инвалидитетом, медицински и социјални радници, цивилно друштво

 

Трајање пројекта: 14.02.2014 – 13.05.2015

 

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта:

Побољшати капацитете социјалне инклузије и здравствене заштите кроз сyстем менталног здравља у Србији и БиХ кроз прекограничну размјену искустава.

Специфични циљеви:

Побољшати учешће јавности у процесима доношења одлука у области менталног здравља и смањења стигмЕ према особама са менталним болестима;

Активирање нових услуга у заједници у области менталног здравља;

Обучити друштава у Ваљеву и Тузли (здравствени и социјални оператери, јавне установе, цивилно друштво, медији) главним аспектима менталног здравља у заједници у складу са стандардима ЕУ.

 

Активности и резултати пројекта

 

Прва фаза УП.С.ТРЕА.М пројекта имплементира на је у оквиру  Првог позива за предају пројеката. Постигнути резултати током прве фазе били су основа за даљу сарадњу и достигнућа. Циљ пројекта био је побољшање капацитета социјалне инклузије и здравствене заштите система менталног здравља (МЗ) у Србији и БиХ кроз прекограничну размену искустава. Размена је била усмерена на промоцију нових модела учествовања јавности и изградњу капацитета актера у систему менталног здравља.

 

По узору на Феникс из Тузле, у Ваљеву је основано Удружење корисника услуга кућне неге. Адекватну негу и  помоћ домацих тимова добијало је око 30 корисника услуга из Тузле и Ваљева. Посете кућне неге биле су комбинација  медицинског (фармаколошког) и психосоцијалног приступа. Комбинација ова два модела показала се као веома драгоцена и успешна. Вршене су сталне кућне посете корисницима услуга и њиховим породицама од стране професионалних  тимова.

 

 

Спроведена су два модула „Радно укључивање корисника услуга менталног здравља“ на којима је присуствовало  више од 60 учесника. Након  тродневног тренинга изашло се са  препорукама за побољшање радне инклузије особа са менталним инвалидитетом и препоруке су упућене Министарству рада, запошљавања, ветерана и социјалних питања. Такође, припремљена је студија, чији је циљ био побољшавање приступа укључивања особа са менталним поремећајима на тржиште рада.

 

 

Побољшани су јавни процеси у области менталног здравља, смањена стигма према особама са менталним проблемима кроз спровођење две кампање против стигма, формирање  радних група и анимацију младих да узму учешће у активностима