ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА
Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020
Позив за достављање пројектних предлога: Други
Апликација бр.: 50
Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-3 потписан 29.12.2020
Назив пројекта: Унапређење капацитета јавних служби за управљање отпадом у прекограничном региону
Специфични циљ: СО 2.1: Унапређење одрживог планирања у области животне средине и подстицање биодиверзитета
Резултат: Р 2.1.1: Ефикасност јавних служби и пракси у управљању чврстим отпадом и отпадним водама побољшана је кроз заједничке иницијативе са обе стране границе
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта (€): ЕУ допринос (€)

 

€  516,938.13 €  439,345.71

85%

Корисници средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине (Канцеларија Сремски округ) Нови Сад БиХ

·         Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске-Бања Лука

·         Републичка управа за инспекцијске послове

(Инспекторат Републике Српске) Бања Лука

·         ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Српске, Бања Лука

Подручје реализације: СРБ: БиХ:
Србија, Сремски округ (Сремска Митровица, Шид, Инђија, Ириг, Рума, Стара Пазова, Пећинци) Република Српска, Б-З регија (Бијељина, Зворник, Лопаре, Угљевик, Осмаци, Братунац, Милићи, Сребреница, Шековићи, Власеница)
Циљне групе пројекта: Регионалне и локалне власти за заштиту животне средине, инспектори заштите животне средине, јавне лабораторије и невладине организације за заштиту животне средине, грађани у програмском подручју
Датум почетка и трајање пројекта: 05. април 2021, 18 месеци
Општи циљ пројекта: Побољшање одрживог планирања заштите животне средине и промоција биодиверзитета унапређењем јавне услуге (администрација, систем инспекције и надзора) у вези са чврстим отпадом и управљањем отпадним водама.
Специфични циљеви пројекта: Повећана ефикасност јавних услуга и пракси у области управљања чврстим отпадом и отпадним водама кроз заједничке иницијативе са обе стране границе
Активности и резултати пројекта

 

Р1.1. Ојачани капацитети надлежних за заштиту животне средине (ЕА).

Р1.2. Повећана ефикасност инспектора за заштите животне средине (ЕИ)

Р1.3. Побољшани систем мониторинга животне средине

Р1.4. Побољшана сарадња са еколошким невладиним организацијама

Активности

1.1.1. Организација округлих столова,

1.1.2. Експертски семинари са радионицама,

1.1.3. Анализа раскорака еколошког законодавства и процедура заштите вода

1.1.4. Стварање базе података о управљању водама и загађењу тла изазваним дивљим депонијама,

1.1.5. Потписивање протокола о сарадњи

1.2.1. Објављивање препоруке за ревизију инспекцијских поступака управљања водама,

1.2.2. Куповина нове опреме,

1.2.3 Стручни семинар,

1.2.4 Практична обука за инспекторе заштите животне средине,

1.2.5. Потписивање протокола о сарадњи

1.3.1. Опрема за анализе чврстог отпада и отпадних вода.

1.3.2. Трансфер знања и искуства,

1.3.3. Семинар стручњака,

1.3.4. Успостављање сарадње између лабораторија за заштиту животне средине у региону,

1.3.5. Потписивање протокола о сарадњи

1.4.1. Организација семинара за НВО и грађане у подручју деловања,

1.4.2. Подизање јавне свести и медијске кампање,

1.4.3. Промоција отвореног приступа информацијама о животној средини