PREGLED PROJEKTA
Program: PPS SRB-BiH 2014-2020
Poziv za dostavљање пројектних предлога: Други
Апликација бр.: 56
Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-10 потписан 17.05.2021.
Назив пројекта: Јачање перспектива запошљавања у сектору за спорт особа са потешкоћама – СТЕПин
Специфични циљ: СО 1.1. Унапређење запошљивости радне снаге, и повећање прилика запослења
Резултат: Ресулт 1.1.1: Нови производи и услуге, као и индустријски и комерцијални процеси, настали захваљујући размени знања и иновативности, а који ће резултирати новим одрживим приликама запошљавања у прекограничном подручју.
Буџет пројекта:

 

Укупна вредност пројекта (€): ЕУ допринос (€)
€  141,347.73 €  120,145.57

85%

Корисници средстава:

 

Водећи апликант: Ко-апликант:
БиХ

Олимпијски комитет Босне и Херцеговине

БиХ

  • Параолимпијски комитет Босне и Херцеговине

СРБ

  • Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом Саду
  • Таекwондо Клуб Змај
Подручје реализације:

 

БИХ: СРБ:
Кантон Сарајево, Тузлански кантон Сремски округ, Рума
Циљне групе пројекта: Незапослени у сектору за спорт особа са потешкоћама; незапослене особе са потешкоћама; студенти спорта и физичког васпитања; студенти медицине и здравствених студија
Датум почетка и трајање пројекта: 18.05.2021, 15 месеци
Општи циљ пројекта: Олакшати прилике запошљавања у спорту за особе са потешкоћама и помоћи у успостављању нових услуга кроз трансфер знања и активности jobshadowing.
Специфични циљеви пројекта:  1.        Креирање нових прилика запошљавањ у сектору за спорт за особе са потешкоћама кроз развој комплементарних едукативних сесија са циљем усвајања нових вештина

2.         Успостављање СТЕПин платформе за потребе промоције новостечених вештина и прилика запошљавања у сектору за спорт за особе са потешкоћама

Активности и резултати пројекта  Резултати

1.1  Статус и потребе запошљавања у сектору за спорт особа са потешкоћама

1.2  Успостављање едукацијског центра за сектор за особе са потешкоћама

2.1 СТЕПин платформа

2.2 СТЕПин Сајам запошљавања

3. Пројектни менаџмент

Активности:

1.1.1: Инвентура постојећих података и потреба у спорту за особе са потешкоћама

1.1.2. Најбоље праксе у спорту за особе са потешкоћама

1.2.1 Набавка опреме и услуга

1.2.2 Запошљавање 4 асистента за едукативне активности у сектору за спорт особа са потешкоћама

1.2.3 Развој садржаја онлине модула у менаџменту у спорту за особе са потешкоћама

1.2.4 Развој садржаја модула за класификаторе у спорту за особе са потешкоћама

1.2.5 Дигитализација курсева за онлине едукацију и њихово постављање на СТЕПин платформу

1.2.6 Пилот тренинг 

1.2.7 Евалуација пилот тренинга

1.2.8 Job shadowing

2.1.1 Визуелни идентитет пројекта и Facebook профил

2.1.2 Отварајућа и затварајућа конференција

2.1.3 Успостављање СТЕПин платформи

2.1.4 Нове иницијативе

2.2.1 Организација сајмова за запошљавање

3.1. Пројектни менаџмент

3.2 Промотивне активности