ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА
Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020
Позив за достављање пројектних предлога: Трећи
Уговор бр. 48-00-162/2021-28-6 потписан 27.03.2023
Назив пројекта: Све на једном месту за подршку омладинском предузетништву и прекограничној сарадњи
Специфични циљ Програма: СО 1.2: Подстицање социјалне и економске инклузије
Програмски резултат: Р1.2.1: Нове одрживе социјалне и здравствене услуге се развијају и/или се постојеће унапређују прекограничном разменом, сарадњом и синергијом, повећањем ефикасности у пружању услуга и повећањем броја корисника услуга.
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта (€): ЕУ допринос (€)

 

€  215,629.61             €  183,285.17

85.00%

Корисници средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
СРБ

Центар за омладински рад, Нови Сад

БИХ

Центар за едукацију младих, Травник

Фондација тузланске заједнице

СРБ

Удружење младих Сремска Митровица

Подручје реализације: СРБ: БиХ:
Сремски округ: Сремска Митровица, Шид, Рума Тузла, Лукавац, Живинице
Циљне групе пројекта: 50 незапослених младих између 18-30 година без компетенција релевантних за потребе тржишта;

Представници локалних и државних власти у две државе

Датум почетка и трајање пројекта: 1. април 2023, 18 месеци
Општи циљ пројекта: Допринети социо-економском развоју прекограничног подручја Србија-Босна и Херцеговина увећањем могућности за запослење, мобилност и социјалну укљученост рањивих група међу младима.
Специфични циљ пројекта: Повећање запошљивости и укључености у друштво рањиве популације младих у прекограничном подручју Србија-БиХ повећањем њихових компетенција кроз иновативни пилот програм сервиса све-у-једном
Очекивани резултати:

 

1) Развијен сервис који одговара локалним потребама младих, те препознат као модел добре праксе од стране локалних власти у прекограничном подручју.

2) 50 особа из рањиве популације младих из прекограничног подручја стекло знања из предузетништва, финансија и општих вештина.

3) Развијено до 20 пословних идеја, те 6 одабрано за даљи развој уз менторску подршку.

Главне активности

 

(које ће довести до очекиваних резултата):

1.1. Извођење студије мапирања потреба у прекограничном подручју;

1.2. Развијање сервиса све-у-једном на основу студије  и мулти-секторске сарадње;

1.3. Евалуација сервиса и препоруке за одрживост у будућности;

 1.4. Организација прекограничног округлог стола с циљем заговарања за признавање сервиса од стране локалних власти у Србији и БиХ;

2.1. Кампања за регрутовање рањиве омладине за учешће у пројекту;

2.2. Едукацијски курсеви: А) Опште вештине; Б) Финансијска писменост Ц) Предузетништво;

3.1. Одабир ментора;

 3.2. Организација 2 прекограничне студијске посете у Србији и БиХ;

3.3. Развијање пословних идеја уз менторство;

 3.4. Прекогранични догађај “Elevator Pitch” с циљем промоције успешних пословних пракси, те такмичење чија је бизнис идеја најбоља;

3.5. Менторска подршка за 6 одабраних пословних идеја.