Водич за апликанте Први позив

Водич за апликанте садржи све важне и обавезне инструкције које треба следити приликом подношења захтева за финансирање од стране ЕУ. Анексни водича су обрасци који се обавезно примењују приликом аплицирања  на позиве.

Први позив за подношење предлога пројеката у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020 за 2014., 2015. и 2016. годину је рестриктиван. У првом кораку, само сажетак пројекта (део А пријавног обрасца) подноси се на оцену. Након тога, водећи апликанти, који су претходно изабрани, позивају се да поднесу пуну пријаву. Након оцене комплетних пријава следи провера прихватљивости за оне који су привремено изабрани. Прихватљивост се проверава на основу пратећих докумената које захтева уговорно тело, а потписана „изјава водећег партнера“ шаље се заједно са пуном апликацијом.

Водич за пријаву можете наћи овде:

Водич за подносиоце пројектних предлога и позив