Мера 1.1:  – Унапређење продуктивности И компетитивности области у погледу економских, руралних, културних и природних ресурса

Назив пројекта:  Смањење отпадних вода и заштита животне средине у општинама Уб и Источно Сарајево

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија €137,498.50 €100,593.90
Босна и Херцеговина € 173,954.34 €139,163.47
УКУПНО € 311,452.84 €239,757.37

 

 

Корисник средстава у Републици Србији: ЈКП “Ђунис” Уб

Корисник средстава у Босни и Херцеговини: ЈП “Водовод и канализација” Источно Сарајево

 

Партнери: Удружење “Safe Life”

 

Подручје реализације:

  • Србија: Колубарска регија, Уб
  • Босна и Херцеговина: Источно Сарајево и Сарајево

Циљне групе пројекта: Особље јавних комуналних организација “КЈП Ђунус” из Уба (106), особље “Водовода и Канализација ад” из Источног Сарајева (100), грађани општина Уб и Источно Сарајево, ромско становништво (око 100 домаћинстава, око 500 грађана), деца школског и предшколског узраста (5-15 година старости 300), грађани из нових насеља у Источном Сарајеву

 

Трајање пројекта: 03/12/2012-02/12/2013

 

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта: Побољшати заштиту животне средине и здравље људи кроз прекограничну сарадњу између Србије и Босне и Херцеговине

Специфични циљеви: Промовисање еколошке свести о одрживом коришћењу и заштити вода на општинском нивоу кроз прекограничну сарадњу

Активности и резултати пројекта

Општине Уб и Источно Сарајево су успеле да унапреде квалитет и одржавање система водовода и канализације у локалним заједницама, кроз размену својих стручних знања и искуства.

Набављена је савремена опрема, која је омогућила комуналном предузећу УБ откривање кварова на мрежи, што је смањило губитак воде за 20-30% на територији општине Уб.

Комунално предузеће у Источном Сарајеву набавило је специјално возило које служи за уклањање зачепљења на канализационом систему.

Подизање свести о значају рационлног коришћења водних ресурса, потреба за смањењем негативних ефеката загађења које потиче из градске канализације на здравље људи била је основа јавних кампања организованих у оквиру пројектних активности. Кампање су укључивале основне и средње школе, руралну и ромску популацију.

Промотивне кампање почеле су на самом почетку пројеката. Тим поводом припремљено је и дистрибуирано више од 3500 брошура, 2000 летака, 500 брошура и промотивних плаката. Промотивни материјал је подељен на шест радионица у основним и две радионице у средњим школама, на обежавање Светског дана вода и Дана заштите животне средине. Такође, спроведођена је активна медијска кампања током целог периода пројекта.

 

Пројекат је решио велике и свакодневне проблеме грађана и успоставио интензивну сарадњу између готово свих институција ове две општине, која је крунисана њиховим братимљењем.