ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА
Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020
Позив за достављање пројектних предлога: Други
Апликација бр.: 23
Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-7 потписан 23.03.2021
Назив пројекта: Побољшање запошљивости људи из осетљивих група пружањем нових знања и вештина
Специфични циљ: СО 1.1: Унапређење запошљивости радне снаге и повећање могућности запошљавања
Резултат: Р 1.1.3: Незапослена лица стичу нове практичне вештине у реалним радним окружењима, на основу тражења на тржишту рада и сличностима са обе стране границе.
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта (€): ЕУ допринос (€)

 

€  220.334,40 €  187.284,24

85%

Корисници средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
·         Каритас Шабац

·         Општина Богатић

БиХ

·          Центар за професионалну рехабилитацију, преквалификацију и оспособљавање особа са инвалидитетом и других тешко запостављених група „ПРОРЕХА“ -Сарајево

·          Установа за образовање одраслих – Социјални образовни центар -Бања Лука

Подручје реализације: СРБ: БиХ:
Мачвански округ: Богатић, Лозница, Владимирци, Коцељево, Мали Зворник, Шабац. Кантон Сарајево: Хаџићи, Илиџа, Нови Град Сарајево, Стари Град Сарајево, Илијаш, Бреза, Сарајево Центар и Ново Сарајево. – Посавски кантон: Домаљевац-Шамац и Брод
Циљне групе пројекта: 120 полазника обуке-особе са инвалидитетом;

240 полазника обуке-незапослених лица да постану запослени у социјалним службама;

 8 особа укључених у програм стажирања;

4 особље пројекта;

18 особа које ће водити обуку;

локалне институције.

Датум почетка и трајање пројекта: 01. април 2021, 24 месеци
Општи циљ пројекта: Повећавање запошљивости људи из осетљивих група у прекограничном подручју и повећање могућности запошљавања
Специфични циљеви пројекта: Незапослена лица стекла су нове практичне вештине у пољу социјалног предузетништва (социјална заштита и социјална пољопривреда) на основу потражње на тржишту рада и сличности са обе стране границе
Активности и резултати пројекта

 

Р0) Дефинисане и примењене процедуре упраљања пројектом, подигнута  видљивости пројекта

Р1) Развијени и примењени програми стручног усавршавања

Р2) Остварени практични тренинзи (стажирање) у стварном радном окружењу

Активности

Формиран и ативан пилот одбор

Кампања за подизање свести

Конференције

Израда програма обуке за неговатеље социјалне заштите

Обука за неговатеље социјалне заштите

Израда програма обуке за раднике у социјалној пољопривреди

Обука за раднике у социјалној пољопривреди

Израда програма обуке за управљање социјалном економијом

Обука за управљање социјалном економијом

Стварање и штампање публикација

 

Развој програма праксе

Избор кандидата из рањивих група за праксу

  Спровођење праксе