Мера 1.1:  – Унапређење продуктивности И компетитивности области у погледу економских, руралних, културних и природних ресурса

Назив пројекта:  Јачање професионалне едукације одраслих у руралним срединама

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 137,068.25 € 114,150.44
Босна и Херцеговина € 123,764.11 € 102,909.85
УКУПНО € 260,832.36 € 217,060.29

 

 

Корисник средстава у Републици Србији: Caritas Шабац

Корисник средстава у Босни и Херцеговини: Caritas Бискупске конференције БИХ, Сарајево

 

Партнери: општина Крешево, општина Кисељак, Caritas Србија, град Шабац

 

Подручје реализације:

  • Србија: Мачвански округ, Шабац, Владимирци, Богатић
  • Босна и Херцеговина: Централни босански кантон, Фојница, Крешево,Кисељак

Циљне групе пројекта: жене, млади и незапослени из подручја руралне регије

 

Трајање пројекта: 01.03.2013. –  20.11.2014.

 

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта:

Јачање друштвених веза у руралним подручјима Србије и БиХ;

Спречавање социјалне изолације маргинализираних руралних група: незапослених, жена и младих;

Ревитализација и развој руралних подручја Србије и БиХ;

Борба против руралног егзодуса у прекограничним регионима;

Јачање друштвених веза у руралним подручјима Србије и БиХ.

Специфични циљеви:

Пружање нових могућности запошљавања сеоским породицама у средњој Босни и Мачванском округу кроз професионално образовање одраслих.

Активности и резултати пројекта

 

Циљ пројекта био је јачање руралног развоја и  промоција новог начина борбе у процесу социјалне инклузије и незапослености у руралној области пограничног подручја. С тим у вези спроведен је низ активности током трајања пројекта.

  • Обука за тренере – дизајнирано је 14 функционалних мапа и 14 програма обуке за 14 модула  применљиве у секторима  пољопривреде, туризма и социјалних услуга;
  • Кроз 14 стручних обука обучено је више од 230 учесника за додатне послове у пољопривреди (сакупљање и прерада лековитог биља, пчеларство и производња домаће хране), туризаму (туристички водичи, сеоска рекреација и сеоски туризам) И обезбеђивању услуга кућне неге;
  • Вредна искуства стечена су током  студијских посетама Француској и Линцу, националним сајмовима (више од 250 учесника је имало прилику да узме учешће). Такође, 20 пчелара је током студијске посете пчеларима у Мачви стекло је потребна знања из области пчеларства, а на радионици у Фојници обучено је 20 људи за прераду биља.

 

Људи у руралним областима показали су заинтересованост за останак у земљи, очекивајући боље услове (финансијски просперитет и квалитетнији живот). Тако да је укључивање локалних власти у пројекат од кључног значаја за  решавање њихових  проблема. Стечена стручна знања и боља повезаност између руралних заједница унапредила су  сарадњу у решавању заједничких проблема у будућности.