Мера 1.1: – Унапређење продуктивности И компетитивности области у погледу економских, руралних, културних и природних ресурса

Назив пројекта: Прогнозно извештајни систем у пољопривреди прекограничног региона

Budžet projekta:

  Vrijednost projekta EU doprinos
Republika Srbija € 181.320,48 € 151.257,54
Bosna i Hercegovina € 184.111,81 € 152.812,80
UKUPNO  € 365.432,29 € 304.070,34

Корисник средстава у Републици Србији: Пољопривредна саветодавна стручна служба, Ужице
Корисник средстава у Босни и Херцеговини: Федерални завод за пољопривреду, Сарајево

Партнери: Регионална развојна агенција Златибор, СЕРДА Сарајево

Подручје реализације:
• Србија: општине Ужице, Пожега, Косјерић, Б.Башта, Чајетина, Нова Варош, Пријепоље и Прибој
• Босна и Херцеговина: Горажде, Олово, Вогошћа, Пале Прача, Илијаш, Илиџа, Фоча Устиколина и Фојница
Циљне групе пројекта: Пољопривредници и локалне власти пограничног подручја

Трајање пројекта: 01.03.2013. – 31.05.2014.

Циљеви пројекта:
Општи циљ пројекта: Допринети побољшању конкурентности актера у пољопривредном сектору у пројектној области кроз коришћење земљишта као економског, руралног и еколошког ресурса
Специфични циљеви: Успостављање иновативног концепта интегриране пољопривредне производње засноване на ИТ предвиђању и извештавању између пружалаца пољопривредних саветодавних услуга и производног сектора у области пројекта.

Активности и резултати пројекта

Пројекат је успоставио јединствени систем који, користећи савремене информационе технологије, обезбеђује правовремене информације пољопривредницима о временским условима. Такође, дајући савете о корацима које треба предузети како би се заштитили усеви од потенцијалних биљних болести и штеточина. Систем омогућава прикупљање различитих података кроз временске станице на терену и њихово обрађивање како би се добиле вредне препоруке.

Прихватање добре европске праксе , смањени су трошкови за пољопривреднике и повећана укупна производња и добит. Са друге стране потрошачи добијају здрав и квалитетан производе.

Током имплементације пројекта у Србији је инсталирано 20 агрометеоролоских станица у Србији (Ужице, Чајетина, Бајина Башта, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Пожега и Косјерић) као и 15 станица у Босни и Херцеговини (Горажде, Олово, Вогошћа, Пале Прача, Илијаш, Илиџа, Фоча, Устиколина и Фојница).

Поред инсталације станица направљен је специјализирани софтвер за обраду података прикупљених на микролокацијама агрометеоролошких станица. Након обраде података СМС порукама се обавештавају пољопривредници И дају им се препоруке о начину коришћења пестициде како би заштитили биље од штеточина и болести. Овом методом смањује се коришћење хемикалија у пољопривреди, јер се биљке третирају само када је неопходно.