ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА
Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020
Позив за достављање пројектних предлога: Други
Апликација бр.: 11
Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-6 потписан 23.03.2021.
Назив пројекта: Јачање капацитета институција заштите и спашавања
Специфични циљ: С 2.2 Унапређење система управљања за интервенције у ванредној ситуацији
Резултат: Р 2.2.1: Капацитет за приправност, превенцију и реаговање свих организација/институција у систему заштите и спашавања у пограничном подручју ојачани су на дуги рок
Буџет пројекта:

 

Укупна вредност пројекта (€): ЕУ допринос (€)
€  517,151.05 €  408,751.05

79.04%

Корисници средстава:

 

Водећи апликант: Ко-апликант:
Град Тузла, БиХ   ·         Водопривредно предузеће „Сава“ Сремска Митровица, Србија

·         Црвени криж/крст града Тузла, БиХ

·         Ронилачки клуб Сремска Митровица, Србија

 

Подручје реализације:

 

СРБ: БИХ:
Сремска Митровица Тузла  
Циљне групе пројекта: ЦГ1 – Минимум 350 представника институција из Сремске Митровице и Тузле од којих минимум 40% припадника једног пола и најмање 5% из организација које раде са друштвено маргинализованом популацијом

ЦГ2 – 32 институције  

ЦГ3 – 1000 грађана укључених у активности, минимум 40% жена и минимум 50 Рома или особа са онеспособљењима

Датум почетка и трајање пројекта: 01.04.2021, 24 мјесеца
Општи циљ пројекта: Смањити осетљивост и повећати отпорност на природне и катастрофе настале људским деловањем у прекограничном подручју Тузле и Сремске Митровице
Специфични циљеви пројекта: СО1. Унапредити капацитете цивилне заштите за превенцију и реаговање у ванредним ситуацијама у прекограничном подручју

СО2. Значајно унапредити спремност и одговор на природне и катастрофе настале људским деловањем свих организација/институција у систему заштите и спашавања у прекограничном подручју, а користећи најбоље праксе Европске уније из области превенције и одговора на катастрофе.

СО3. Повећати видљивост и значај осетљивости и отпорности на катастрофе користећи ЕУ водич за комуникацију и видљивост

Активности и резултати пројекта Резултати

Р 1.1. – Успостављена ефективна и ефикасна менаџмент структура пројекта која укључује и интерни мониторинг и евалуацију, а базирана је на најбољим праксама у управљању пројектним циклусом

Р 1.2. – Основан функционалан прекогранични управљачки тим, обучен из области управљања пројектима

Р 2.1. – У прекограничном подручју је успостављан и опремљен прекогранични мултидисциплинарни мобилни тим за припрему и реаговање у случају природних и катастрофа насталих услед људског деловања који делује у складу са најбољи праксама Европске уније у превенцији и одговору организација/институција на катастрофе у оквиру система заштите а у циљу спашавања живота.

Р 2.2. – Креиран детаљан план обуке за управљање ризицима у случају катастрофа, укључујући и спремност на реаговање на природне и катастрофе настале услед деловања људи.

Р 2.3. – Релевантни заинтересовани постали сертификовани тренери у складу са смерницама Уједињених нација за смањење ризика од катастрофа и кроз имплементацију Сендаи оквира за смањење ризика од катастрофа

Р 3.1 – Креирана интернет страница пројекта, као и други материјали за комуникацију како би информисали јавост о циљевима и постигнућима пројекта, а у складу са ЕУ приручником за комуникацију и видљивост

Р 3.2 – Обезбеђена стандардна видљивост ЕУ као донатора кроз извештавање о постигнућима у пројекту и значају осетљивости и отпорности на катастрофе путем дигиталних и штампаних медија

Активности

А.1.1. Ефективан и ефикасан пројектни менаџмент који укључује интерни мониторинг и евалуацију базиране на најбољој пракси и техникама управљања пројектним циклусом

А 1.2. Оснивање тима за управљање пројектом и подизање капацитета у две области: управљања пројектним циклусом и ПРАГ

А 2.1. Оснивање и опремање прекограничног мултидисциплинарног мобилног тима за припрему и одговор на природне и катастрофе настале улед деловања људи у складу са најбољим праксама ЕУ у превенцији и одговору свих организација/институција на катастрофе у систему за заштиту и спашавање у прекограничном подручју с циљем спашавања животе

А 2.2. Изградња капацитета на основу исказаних потреба и спровођење обуке за управљање ризицима у случају катастрофа, укључујући и спремност за реаговање на природне и катастрофе настале услед деловања људи

А 2.3. – Изградња капацитета и сертификовање релевантних заинтересованих у складу са смјерницама Уједињених нација за смањење ризика од катастрофа и кроз имплементацију Сендаи оквира за смањење ризика од катастрофа

А3.1. Редовна комуникација са јавношћу о циљевима и постигнућима пројекта

 А3.2. Имплементација стандарда видљивости ЕУ као донатора кроз дигиталне и штампане материјале о вредностима пројекта те осетљивости и отпорности на катастрофе