Мера 1.1:  – Унапређење продуктивности и компетитивности области у погледу економских, руралних, културних и природних ресурса

Назив пројекта:  Еколошки прихватљив, нови, органски приступ пољопривреди у прекограничном подручју БИХ и Србије- ЕНО Агри

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 150,123.75 € 126,614.37
Босна и Херцеговина € 239,190.00 € 203,311.50
УКУПНО € 389,313.75 € 329,925.87

 

 

Корисник средстава у Републици Србији: Дирекција за пољопривреду и робне резерве града Ваљево

Корисник средстава у Босни и Херцеговини: Асоцијација органских произвођача Федерација БиХ, Сарајево

 

Партнери: Сарајевска регионална развојна агенција СЕРДА,Регионална привредна комора Ваљево, општина Сјеница

 

Подручје реализације:

  • Србија: Колубарски  округ, Ваљево, Сјеница
  • Босна и Херцеговина: Сарајевска макро регија

Циљне групе пројекта: произвођачи са сертификованом органском производњом, потенцијални произвођачи органских производа, људи из циљног подручја, потрошачи, удружења произвођача органских производа, произвођачи органских производа / власници фарми и радници

 

Трајање пројекта: 01.06.2013. – 30.04.2015.

 

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта: Побољшање конкурентности руралног прекограничног подручја Босне и Херцеговине и Србије кроз унапређење пољопривреде

Специфични циљеви: Јачање и унапредјење органске пољопривредне производње и изградња капацитета у овом сектору

Активности и резултати пројекта

 

Сврха пројекта била је промовисање органске производње, као и  подржати развој потенцијала  органских производа. Истовремено, пројекат је имао за циљ да ојача и промовише органске производе из подручја пројекта како би постали конкурентни на међународном тржишту.

 

Активности пројекта укључивале су идентификацију релевантних актера, стварање регионалног еколошког бренда и маркетиншке стратегије, заједничке тренинге, студијске посете сајмовима, анализу политике ЕУ за јачање органске производње, успостављање „центара за изузетност“ у Сарајеву и јачање „Центара за изузетност“ у Сјеници и Ваљеву. Ови центри су основани са намером да буду контактна тачка за органску производњу.

 

У циљу подизања свести о еколошки прихватљивом, новом и органском приступу спроведене су различите промотивне активности,организација конференција и организација еколошке пољопривреде за децу и успостављање веб странице пројекта www.enoagri.info. Истовремено, идеја је била да се потрошачи мотивишу да користе органске производе. У Сарајеву је организован и регионални сајам, где су 32 органска пољопривредна произвођача из БиХ и Србије имали прилику да промовишу своје производе широј публици.

 

Доказано је да је органски приступ користан за потрошаче. Корисницима се нуди органски здрави производ што истовремено даје допринос заштити животне средине.