Укратко о програму

Инструмент за претприступну помоћ (ИПА II) основан је у складу са Регулативом Савета Европске уније број 231/2014 на дан 11. марта 2014 и представља наставак јединственог ИПА фонда Европске уније за предприступну помоћ.

ЕУ, уз помоћ овог инструмента, наставља да даје правни оквир за обезбеђивање финансијске помоћи земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима у настојању да подстакне политичке, економске и институционалне реформе са крајњим циљем пуноправног чланства у Европској унији.

Прекогранични програм Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020 спроводи се као део Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и као такав је резултат заједничког планирања владајућих структура и осталих заинтересираних страна двају држава. ИПА II подржава прекограничну сардњу с циљем промовисања добросуседских односа и друштвено-економског развоја те подстицања европских интеграција.

Програм анализира друштвено-економску ситуацију пограничног подручја, те поставља заједничке стратегије за решавање идентификованих проблема кроз одређивање заједничких развојних тематских приоритета. Програм је базиран на детаљној анализи изазова и специфичности програмског подручја.

Укупно суфинансирање Европске уније за Програм прекограничне сарадње између Републике Србије и Босне и Херцеговине за период 2014-2020 износи 14,000,000 ЕУР док суфинансирање које се очекује од корисника износи минимално 2,223,529.41 ЕУР.