Мера 1.1:  – Унапређење продуктивности И компетитивности области у погледу економских, руралних, културних и природних ресурса

Назив пројекта:  Развој и промоција здравственог туризма у прекограничном подручју Србија-БиХ (CROSS SPA)

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 183,031.32 € 155,576.62
Босна и Херцеговина € 269,121.90 € 228,753.62
УКУПНО € 452,153.22 € 384,330.24

 

 

Корисник средстава у Републици Србији: Туристичка организација регије Западна Србија, Ужице

Корисник средстава у Босни и Херцеговини: Фондација локалне демократије Сарајево

 

Партнери: Сарајевска регионална развојна агенција СЕРДА и Регионална развојна агенција Златибор, Ужице

 

Подручје реализације:

  • Србија: Западна Србија (Узице, Цајетина, Бајина Баста, Ивањица, Ариље, Позега, Косјериц, Нова Варос, Пријепоље и Сјеница)
  • Босна и Херцеговина: Сарајево макро регија (Олово, Фојница и Сарајево)

Циљне групе пројекта: Руководство и запослени у бањском и здравственом туризму у прекограничној области, 100 запослених у 6 спа / лечилишта, 80 запослених у 10 туристичких организација (заједница) у прекограничној области, 80 туроператора и туристичких агенција из Србије и БиХ и 30 из региона и земаља ЕУ, 20 представника медија из БиХ, Србије и других земаља региона, 20 представника невладиних организација из БиХ и Србије.

 

Трајање пројекта: 01.04. 2013 –30.09.2014-СРБ

01.04. 2013 –31.10. 2014-БИХ

 

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта: Јачање регионалне сарадње и одрживог економског развоја пограничних подручја (БиХ и Србије) кроз успостављање интегрисане заједничке туристичке понуде здравственог туризма

Специфични циљеви:

 -Развој и постављање новог заједничког производа здравственог туризма интегриране јединствене туристичке понуде прекограничног региона здравственог туризма.

– Повећање капацитета понуде здравственог туризма у прекограничном региону кроз проширење асортимана туристичких производа у сегменту који промовише здрав живот и одговорност за властито здравље 

Активности и резултати пројекта

Цросс СПА пројекат је имао за циљ да идентификује заједнички производ здравственог туризма два подручја која имају добре природне ресурсе за развој здравственог туризма. Креирање заједничког туристичког производа започело је додатном анализом ресурса и атракција, инфраструктуре, тржишне позиције и разматрања могућих праваца развоја заједничких производа / заједничких програма.

Идентификација постојећих капацитета у прекограничном подручју и тренутни трендови у окружењу помогли су у дефинисању препорука за побољшање понуде и стварање заједничког производа.

Цросс СПА пројекат омогућио је квалитет услуге заједничког производа кроз обуке за средњи и извршни менаџмент у бањама, организоване у складу са стандардима Европске асоцијације СПА.

СПА Цигота је пренела своја искуства у креирању програма мршављења колегама у Босни, а неки елементи тог програма поновно су дефинисани и прилагођени као платформа за заједнички производ.

Пројекат је допринио побољшању инфраструктуре у специјалним болницама у Олову и Циготи, набављена је нова фитнес опрема, пружане су заједничке услуге које промовишу превенцију и здрав живот.

 

Током имплементације пројекта, развијено је 15 заједничких програма, од којих је сваки укључивао природне (бање), историјске и гастрономске компоненте из сваке земље. Поред тога, болнице Цигота и Фојница креирале су заједнички медицински програм за превенцију постуралних поремећаја  код деце. Програм се заснива на Циготином искуству у програму гојазности “Циготица” и Фојничким капацитетима у рехабилитацији и физиотерапији.

Даља унапредјивања  производа / програма постигнута су кроз израду  Маркетинг плана, као инструмента за дугорочне промотивне активности током трајања пројекта. Промотивне активности вршене су кроз промоцију на сајмовима, студијска путовања за домаће и стране новинаре и туроператоре, прпремане су и дистрибуиране брошуре и друге публикације.

На овај начин, пројекат је покренуо даљи развој производа здравственог туризма који је приоритет у обе земље.

 

 

Пројекат је омогућио повећање видљивости на туристичком тржишту, побољшање туристичке понуде кроз заједничке активности и на тај начин повећао број туристичких посета бањама као и целом региону.

Одлична сарадња која је успостављена између шест бања у прекограничној области,а  која ће се наставити кроз имплементацију заједничког туристичког производа или боље речено кроз идентификоване неколико заједничких програма који се нуде у здравственом туризму.