Преглед пројекта
Програм: PPС СРБ-БиХ 2007-2013
Позив за достављање предлога пројеката: Трећи позив
Број апликације: 11
Број уговора 2017/387-271 потписан  09/30/2017
Назив пројекта: Систем одбране од поплава у пограничном подручју Србија-Босна и Херцеговина
Специфични циљ Програма: Мера 1.1 Побољшање продуктивности и конкурентности економских, руралних и еколошких ресурса области
Програмски резултати:  
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта: (€): ЕУ допринос:
€ 962,017.52 € 807,552.20

84%

Корисник средстава: Водећи апикант: Коапликант:
Град Ужице Србија:

Водећи апликант: Град Ужице

Партнери: Општина Бајина Башта

БИХ:

Априкант: Општина Висеград

Подручје реализације: Србија: БиХ:
Град Ужице И општина Бајина Баста Општина Висеград
Циљне групе пројекта: Становништво у Мокрој Гори,  Рачи, у општини Вишеград,
Трајање пројекта: 09/30/2017, 24 месеца
Општи циљ пројекта: Допринос успостављању система за одбрану од поплава и санацији од последица поплава у прекограничном подручју у Србији и Босни и Херцеговини
Специфични циљеви: Побољшана превентивна обрана од поплава у бујичним рекама Камишина, Рача и Рзав на подручју Града Ужица и општина Бајина Башта и Вишеград
Очекивани резултати и активности : Р1: Обновљена инфраструктура за обрану од бујичних поплава на реци Камишини на Мокрој Гори. Р2: Изграђена десна обала реке Рзав у Вишеграду Р3: Изграђена је лева обала реке и уређен водоток реке Раче у општини Бајина Башта. Р4: Повећани капацитети за реаговање током бујичних поплава у локалним управама Ужице, Бајина Башта и Вишеграда. Р5. Повећан ниво свести грађана о реакцијама у време поплава.