Посредничко тело за финансијско управљање (ПТФУ)  за ИПА Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2021-2027 је Влада Републике Србије, Сектор за уговарање и финансирање Програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ) Републике Србије.

     Сектор за уговарање и финансирање Програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ)

    Адреса: Сремска 3-5,

    11 000 Београд,

    Телефон: +381 11 2021 389

 

    Одговорности

Посредничког  тела за финансијско управљање (ПТФУ)  су следеће:

  • управљање поступцима набавке, поступцима доделе грантова и другим поступцима уговарања, у складу са чланом 18, 19 и 22;
  • осигуравање да се активности бирају за финансирање у складу са процедурама и критеријумима који се примењују на Програм, акцију, позив на тендер и на позив за подношење предлога пројеката;
  • закључивање уговора и анекса;
  • ауторизација плаћања примаоцима помоћи ИПА III;
  • ауторизација повраћаја од примаоца помоћи ИПА III.