Р 1.2.2: Могућност запошљавања и предузетништво рањивих група се унапређује кроз заједничке прекограничне напоре, укључујући подстицање одрживог социјалног предузетништва.Укупна вредност пројекта (€):ЕУ допринос (€)  

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА
Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020
Позив за достављање пројектних предлога: Трећи
Уговор бр. 48-00-162/2021-28-2 потписан 16.12.2022
Назив пројекта: Заједно за културни туризам – Прекогранична сарадња за унапређење социо-економског развоја и очување традиционалних рукотворина
Специфични циљ Програма: СО 3.1. Повећање доприноса туризма друштвено-економском развоју програмског подручја
Програмски резултат: Р 3.1.1: Унаприеђена понуда и квалитет туристичких производа и услуга заједничким напорима и иницијативама
Буџет пројекта:
€  322,205.89 €  273,875.01

85.00%

Корисници средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
СРБ

Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД), Београд

 

БИХ

Удружење босанске рукотворине, Тузла

 СРБ

Етно мрежа, Београд

Подручје реализације: СРБ: БиХ:
Мачвански округ (Лозница, Шабац, Мали Зворник, Крупањ) и Сремски округ(Сремска Митровица, Рума, Шид, Инђија, Стара Пазова, Ириг, Пећинци) Тузла, Сарајево (Нови Град Сарајево, Стари Град Сарајево, Центар Сарајево), Бановићи, Грачаница, Власеница
Циљне групе пројекта: Примарна циљна група:

Најмање 60 жена које се баве израдом рукотворина из 18 општина у Србији и БиХ

Секундарне циљне групе:

 • Локалне општине у Србији и БиХ и њихове туристичке организације

• Локалне и регионалне културне институције (музеји, галерије, остало)

• Удружења занатлија и остале релеване организације цивилног друштва и професионалне организације

• Локалне и регионалне развојне агенције, привредне коморе

• Образовне институције као што су основне и средње школе (наставно особље)

 • Националне/федералне институције и структуре задужене за развој туризма и социјалног предузетништва, оснаживање жена и економски развој

Датум почетка и трајање пројекта: 01.03.2023, 24 месеца
Општи циљ пројекта: Унапредити прекограничну сарадњу у културном туризму и социо-економски развој овог подручја да би се промовисао прекогранични туристички потенцијал са нагласком на материјално и нематеријално културно наслеђе
Специфични циљеви пројекта: СО1: Ојачати капацитете жена које се баве израдом рукотворина и подстакнути развој културног туризма у прекограничном подручју.

СО2: Повећати квалитет понуде прекограничног културног туризма креирањем нових туристичких производа.

СО3: Унапредити прекограничну сарадњу и увезивање радника у туризму посебно незапослених жена које се баве израдом рукотворина.

Резултати пројекта:

 

Р1: 60 жена које се баве израдом рукотворина унапредило вештине за израду и промоцију својих производа у туризму

Р2: Најмање 2 заједничка туристичка производа презентирана тржишту у прекограничном подручју.

Р3: Успостављене нове везе и сарадња између актера у прекограничном подручју у циљу подршке развоју туризма и одрживог социо-економског напретка.

Активности: 1.1. Заједничко управљање пројектом:

1.1.1. Основан пројектни тим и одржан иницијални састанак

1.1.2. Основане Заједничко тело за координацију и одржавани квартални састанци

1.1.3. Финансијски менаџмент

1.1.4. Набавке, уговарање и спровођење уговора

1.1.5. Организација догађаја за изградњу капацитета и умрежавање

1.1.7. Мониторинг, евалуација и извештавање

1.2. Комуникација, дистрибуција информација и видљивост

1.2.1. Израда плана комуникација

1.2.2. Имплементација плана комуникација

1.2.3. Координација са вањским експертима за брендирање, дизајн и израду промотивног материјала

1.2.4. Дистрибуција промотивних материјала

1.2.5. Организација промотивних догађаја

1.2.6. ПР и социјални медији

2.1. Организација тренинга и радионица за жене које се баве израдом рукотворина

2.1.1. Одређивање критерија за одабир корисница и одабир корисница

 2.1.2. Организација највише 4 инфо сесије да би се корисницим предствили циљеви, резултати и активности пројекта

 2.1.3. Програм унапређења капацитета – 6 радионица

2.2. Развијање заједничких туристичких производа за унапређење прекограничне понуде

2.2.1. Набавка опреме и материјала за кориснике

2.2.2. Развијање прелиминарних заједничких туристичких производа укључујући сам производ и дизајн паковања

2.2.3. Организација 2 студијске посјете за размену искуства и израду туристичких производа

2.2.4. Развијање финалних заједничких туристичких производа до 400 примерака

3.1. Организација прекограничних туристичких догађаја да би се подстакло умрежавање и сарадња с циљем унапређења туристичке понуде

3.1.1. Осмишљавање програма туристичких колонија/догађаја за промоцију туристичких производа и подручја из којих потичу

3.1.2. Организација 3 заједничке туристичке колоније/догађаја за промоцију туристичких производа и добијање подршке за умрежавање  за чланове дипломатског кора, јавне раднике и медије, а који ће укључивати обиласке мјеста порекла туристичких производа

3.1.3. Заговарање за оснивање специјализованих прекограничних галерија за излагање традиционалних рукотворина – у једној од општина које учествују у пројекту у Србији

3.1.4. Организовање прекограничне изложбе рукотворина које могу бити валоризоване и комерцијализоване на туристичком тржишту – Србија

 3.2. Ангажовање занитерсованих страна које могу допринети напретку на нивоу политика, напретку туристичке понуде и заштите културног наслеђа

3.2.1. Организација 2 креативне радионице за наставнике и професоре који раде са децом ради промовисања културног наслеђа, израде рукотворина и локалних туристичких потенцијала међу школском децом

 3.2.2. Израда препорука за дефинисање оквира за социјално предузетништво у програмском подручју у БиХ базирано на позитивним искуствима из Србије