ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА
Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020
Позив за достављање пројектних предлога: Други
Апликација бр.: 3
Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-4 потписан 09.03.2021.
Назив пројекта: Унапређење управљања системом заштите од пожара у прекограничном подручју БиХ и Србије
Специфични циљ: С 2.2 Унапређење система управљања за интервенције у ванредној ситуацији
Резултат: Р 2.2.1: Капацитет за приправност, превенцију и реаговање свих организација/институција у систему заштите и спашавања у пограничном подручју ојачани су на дуги рок
Буџет пројекта:

 

Укупна врijедност пројекта (€): ЕУ допринос (€)
€  429,737.52 €  363,429.02

85%

Корисници средстава:

 

Водећи апликант: Ко-апликант:
Општина Рогатица, БиХ   Јавно предузеће „Национални парк Тара“ Бајина Башта, СРБ
Подручје реализације:

 

БИХ: СРБ:
Општина Рогатица Општина Бајина Башта
Циљне групе пројекта: Запослени у различитим институцијама везаним за интервенције спречавања пожара, спасавања и опоравка (Општина Рогатица, НП Тара, Општина Бајина Башта, ватрогасне јединице, шумарска предузећа, представници руководилаца заштићених подручја, представници цивилне заштите) који ће бити обучени

37.600 становника општина Рогатица и Бајина Башта који ће који ćе бити обухваћени медијском кампањом за спречавање пожара

Датум почетка и трајање пројекта: 10.03.2021, 18 мјесеци
Општи циљ пројекта: Унапређење система управљања хитним интервенцијама у случају пожара у прекограничном подручју БиХ и Србије
Специфични циљеви пројекта:  Унапређени  капацитети за спречавање, реаговање и спасавање у ванредним ситуацијама у пожарима у општинама Рогатица и Бајина Башта
Активности и резултати пројекта  Резултати

Р1. Унапређени људски капацитети за спречавање и интервенције у случају пожара путем обука

Р2. Унапређен технички капацитет институција додатном опремом

Р3. Размењене најбоље праксе и постигнуто умрежавање ватрогасних јединица у прекограничном подручју

Р4. Унапређено управљање путем израде планова и процене

Р5. Подизање свести локалног становништва на пољу превенције пожара путем информативне кампање.

Активности:

А1.1. Организација обука у вези са хитним интервенцијама и превенцијом пожара

А2.1 Набавка ватрогасних возила 

А2.2 Набавка ватрогасне опреме

А3. Организација радионица за размену најбољих пракси

А4.1 Припрема процене ризика од шумског пожара за НП Тара

А4.2 Припрема оперативног плана за заштиту од пожара за НП Тара

А4.3 Припрема Плана заштите од пожара за општину Рогатица

А5.1 Израда/дистрибуција промо материјала

А5.2 Развој/ спровођење медијских кампања у две општине

А5.3 Организација почетне  и завршне конференције