Мера 1.2 – Прекограничне иницијативе намењене подстицању размене људи и идеја у циљу унапређења професионалне и сарадње НВО сектора.

 

Назив пројекта:  Регион безбедне хране

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 53.309,38 € 43.730,00
Босна и Херцеговина € 34.580,00 € 28.580,37
УКУПНО €87.889,38  € 72.310,37

 

 

Корисник средстава у Републици Србији: Регионална привредна комора Ваљево

Корисник средстава у Босни и Херцеговини: Регионална привредна комора Бијељина

 

Партнери:

 

Подручје реализације:

  • Србија: Колубарски округ са општинама Ваљево, Осечина, Уб, Лајковац, Мионица, Љиг и Мачвански округ са општинама  Шабац, Богатић, Лозница, Владимирци, Коцељево, Мали Зворник, Крупањ, Љубовија.
  • Босна и Херцеговина: Општине Бијељина,  Пелагићево,  Зворник, Осмаци, Сребреница, Братунац, Лопаре, Шековићи, Власеница и Милићи, Угљевик и Доњи Жабар.

 

Циљне групе пројекта: Учесници у ланцу исхране, крајњи потрошачи, прерађивачке компаније, ХОРЕЦА сектор, трговци и извозници

 

Трајање пројекта: 01.04.2013. – 30.11.2013.

 

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта:

Општи циљ 1. Јачање конкурентности малих и средњих предузећа у Србији и БиХ.

Општи циљ 2. Превенција ризика по здравље потрошача у Србији, Босни и Херцеговини и земљама ЕУ.

Општи циљ 3. Размена најбољих пракси безбедности хране међу актерима који се баве храном у прекограничном региону.

Специфични циљеви:

Циљано образовање о безбедности хране актера у ланцу снабдевања прехрамбеним производима у Србији и Босни и Херцеговини.

 

Активности и резултати пројекта

 

Безбедна  храна је један од кључних фактора у заштити здравља савременог друштва. Сви учесници у производном ланцу  потребно је да примењују  стандарде који би заштитили потрошаче од потенцијалних здравствених ризика, а тиме обезбедили сигурне и конкурентне производе за тржиште ЕУ.

Циљ пројекта био је да образује учеснике у процесу производње  и пласману хране и на тај начин повећава конкурентност малих и средњих предузећа у прекограничном региону Србије и БиХ. Пројектом захваћени регион препознат као област у којој се интезивно развија  пољопривредна и прехрамбена индустрија.

 

Током пројекта одржана је обука за 200 пољопривредника, чланова удружења потрошача, радника у прерађивачкој индустрији, представника угоститељске индустрије, трговаца и извозника из Ваљева и регије Бијељина. За све оне који учествују у производњи, обради и пласирању хране штампан је „Практични водич за сигурност хране“ у 2000 примерака.

Током пројекта организоване су две различите студијске посете. Пољопривредници из Србије посетили су Агенцију за сигурност хране у Босни и Херцеговини у Мостару, а чланови прехрамбене индустрије из Босне и Херцеговине посетили су неколико фарми на подручју Ваљева у Републици Србији. Током посета представљени су важни стандарди који се односе на сигурност хране. Такође, учесници студијских посета имали су прилику да успоставе важне пословне везе за будућност.

 

Производња и пласирање сигурне хране представљају законску обавезу за произвођаче, али и пут који треба да прате у испуњавању европских стандарда и постизању боље конкурентности на европском тржишту.