Преглед пројекта
Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: Други позив
Уговор бр. 48-00-00079/2019-28-12 потписан 24.05.2021.
Назив пројекта: Подршка успостављању и унапређењу механизама за подршку самозапошљавању кроз сарадњу иновативних локалних заједница и нових предузећа у прекограничном подручју – СИСТЕМ
Специфични циљ Програма: 1.1. Унапређење запошљивости радне снаге и повећање могућности запошљавања
Програмски резултати: 1.1.3: Незапослена лица стичу нове практичне вештине у реалним радним окружењима, на основу тражења на тржишту рада и сличностима са обе стране границе.
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта (€):

152.294,97

Уговорена вредност ЕУ средстава (€)123.167,97

и

% од укупне вредности пројекта:

80,87%

Корисник средстава: Координатор: Ко-корисници:
Општина Ново Сарајево, БиХ –          Општина Илијаш, БиХ

–          Kровна организација младих Србија, Београд, СРБ

Подручје реализације: БиХ: Србија:
Општина Ново Сарајево и Општина Илијаш Општина  Сремска Митровица и Општина Лозница
Циљне групе пројекта: Млади незапослени, дипломци, дуготрајно незапослени, жене, друге рањиве категорије
Трајање пројекта: 24 месеца
Општи циљ пројекта: Општи циљ је допринети побољшању друштвено-економског развоја у прекограничној сарадњи између Републике Србије и Босне и Херцеговине, спровођењем циљаних и конкретних акција заснованих на компаративним предностима програмског подручја и заједничким, ефикасним коришћењем ресурса
Специфични циљеви: Специфични циљ је повећање могућности запошљавања кроз заједничке активности на развоју нових механизама за подршку самозапошљавању, кроз примену нових методологија у прекограничном подручју БиХ и Србије, кроз примену заједничких програма, образовање, пренос знања -како и активности на подизању свести
Очекивани резултати Р1. Успостављени механизми за подршку самозапошљавању младих кроз ојачане капацитете и побољшану сарадњу између релевантних актера на пољу пословне подршке.

Р2. Ојачане пословне и предузетничке вештине и способност младих за започињање посла

Р3. Подигнута свест о важности развоја предузетништва код заинтересованих страна и шире јавности.

Главне активности

(које ће довести до очекиваних резултата):

1.1. Успостављање сарадње између локалних партнерстава за запошљавање;

1.2. Развој алата за подршку локалним заједницама: Израда базе података о пословним субјектима из партнерских општина;

1.3. Израда локалног акционог плана за запошљавање и самозапошљавање;

1.4. Развој алата за подршку предузетништву: Заједничка база знања и виртуелно састајалиште и други алати

1.5. Обука у учионици и на радном месту за нове менторе.

 

2.1. Израда критеријума, јавно оглашавање и избор полазника за обуку за само-подузетништво;

2.2. Организовање обуке за само-предзетништво у Србији и БиХ;

2.3. Пружање образовања у сегменту о томе како идентификовати и развити иновативан производ за полазнике из Србије и БиХ,

2.4. Менторска подршка најуспешнијим полазницима на основу пословних идеја развијених током обуке;

2.5. Пренос најбољих пословних пракси за полазнике из Србије и БиХ.

 

3.1. Подршка укључивању у међународне мреже за предузетнике, пријављивање за ЕУ фондове и проналажење и кориштење кредита и других извора финансирања;

3.2. Kреирање водича за започињање властитог посла и креирање филма и публикације Успешне подузетничке приче и

3.3. Студијска посета Хрватској или Словенији