Мера 1.2 – Прекограничне иницијативе намењене подстицању размене људи и идеја у циљу унапређења професионалне и сарадње НВО сектора.

 

Назив пројекта: Млади-најзначајнија покретачка снага региона

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 42.355,95 € 35.943,26
Босна и Херцеговина € 47.085,00 € 39.765,00
УКУПНО € 89.440,95  € 75.708,26

 

 

Корисник средстава у Републици Србији: Центар за равномеран регионални развој, ЦенТриР

Корисник средстава у Босни и Херцеговини: Хелсиншки одбор за људска права, Бијељина

 

Партнери:

 

Подручје реализације:

  • Србија: општине Чајетина, Ужице, Пријепоље, Нова Варош, Инђија, Рума, Стара Пазова, Ваљево и Сремска Митровица
  • Босна и Херцеговина: општине  Бијељина,Шамац, Орашје, Брчко, Вишеград, Фоча, Сребреница и Горажде

 

Циљне групе пројекта: Млади људи из 16 циљаних општина у обе земље, активни у омладинском сектору; 16 локалних влада и локалних канцеларија за младе

 

Трајање пројекта: 01.06.2013. – 30.06.2014.

 

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта: Стварање предуслова за одрживи развој прекограничног региона између Србије и Босне и Херцеговине (БиХ) путем средстава за јачање институционалних, људских и цивилних механизама за промоцију положаја младих који су носиоци развоја у оба земље.

Специфични циљеви:

Специфични циљ 1. Анализирати рад локалних омладинских комисија / канцеларија у 16 општина у БиХ и Србији путем истраживања о њиховом учинку у претходном периоду;

 

Специфични циљ 2. Унапређење капацитета и вештина младих за заговарање промена које ће побољшати њихову тренутну позицију у 16 општина;

 

Специфични циљ 3. Успостављање неформалне мреже младих људи која ће бити фокусна тела у промоцији прекограничне сарадње и активизма младих у овим регионима

 

Активности и резултати пројекта

 

Омладинске политике у Србији и Босни и Херцеговини још увек не задовољавају потреби и не нуде жељена решења. Учешће младих у одлучивању је различито у сваком појединачном случају, јер локална власт и млади често немају довољно знања или вештина за стварно учешће у процесу. Због тога је пројектна идеја  била стварање механизама који би унапредили положај младих у прекограничном региону.

 

Пројектним активностима  обухваћени су  млади из 16 граничних општина у Босни и Херцеговини (Бијељина, Градачац, Орашје, Добој Исток, Сребреница, Фоча, Горажде, Вишеград) и Србија (Чајетина, Ужице, Пријепоље, Нова Варош, Инђија, Рума, Стара Пазова, Сремска Митровица).

 

У првој фази пројекта покренута су велика истраживања о тренутном стању у држави, углавном у раду канцеларија за младе у Србији и комисија за младе у БиХ. Истраживањем су обухваћене  потребе и проблеми младих са циљем да се дефинишу препоруке за унапређивање њиховог положаја. Истраживање је заправо показало да млади људи у обе земље имају сличне проблеме, као што су незапосленост, сиромаштво, ниско квалитетно образовање.

 

На семинарима је учествовало укупно 64 средњошколаца из прекограничних општина. Учили су о  људским правима, правима националних мањина  и начину њивове заштите, предрасудама, стереотипима и о ненасилном решавању спорова, стекли су знања  о активизму и волонтирању.