ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА
Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020
Позив за достављање пројектних предлога: Трећи
Уговор бр. 48-00-162/2021-28-7 потписан 06.04.2023
Назив пројекта: Креирање и спровођење програма за одговор на потребе деце са проблемима у понашању
Специфични циљ Програма: СО 1.2: Подстицање социјалне и економске инклузије
Програмски резултат: Р1.2.1: Нове одрживе социјалне и здравствене услуге се развијају и/или се постојеће унапређују прекограничном разменом, сарадњом и синергијом, повећањем ефикасности у пружању услуга и повећањем броја корисника услуга.
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта (€):
€  199,653.84
Корисници средстава: Водећи апликант:
СРБ

Покрајински завод за социјалну заштиту

Подручје реализације: СРБ:
АП Војводина, Сремски округ, Нови Сад и Стара Пазова
Циљне групе пројекта: 1. Стручна лица из области социјалног рада

2. Деца са поремећајима у понашању

Датум почетка и трајање пројекта: 15. април 2023, 18 месеци
Општи циљ пројекта: Јачање социјалне интеграције и инклузивног друштва
Специфични циљеви пројекта: 1. Унапређење знања стручних лица која раде са децом са поремећајима у понашању

2. Оснивање нових социјалних услуга за рад са децом са поремећајима у понашању и унапређење постојећих кроз развијање водича на основу примера најбоље праксе

3. Спровођење кампање за подизање свести о проблему код заинтересованих страна и шире јавности

Очекивани резултати:

 

1.1  Увећан ниво компетентности стручних лица која раде у социјалном сектору

1.1.1. Креиран план тренинга за тренере за будуће тренере који ће радити у социјалном сектору

1.1.2. Креиран садржај једног тренинга за особље које ради директно са децом са поремећајима у понашању

2.1. Пилот програм у трајању од 11 месеци за децу са поремећајима у понашању у дневним центрима у Бијељини и Старој Пазови

2.2 Развијене вештине и знања о мултиплицирању ефеката програма

2.3 Креиран водич на основу примера најбоље праксе

2.4 Припремљена документација за лиценцирање креираног програма тренинга за тренере у Србији

3.1 Подигнута свест и повећан ниво разумевања социјалних проблема који се односе на децу са поремећајима у понашању

Главне активности

 

(које ће довести до очекиваних резултата):

1.1  Прилагодба наставног плана- дводневна радионица са 5 експерата из Друштва психолога Републике Српске, једним представником Покрајинског завода за социјалну заштиту и једним представником Центра за социјални рад Бијељина

1.2  Имплементација 3 модула ТоТ програма за 12 стручних лица

1.3  Имплементација 3 круга тренинга за укупно 60 учесника из БиХ и Србије који ће убудуће директно радити са децом са поремећајима у понашању

2.1 Опремање дневних центара у Бијељини и Старој Пазови

2.2 Имплементација једанаестомесечног рада са децом са поремећајима у понашању

2.3 Организација 5 сесија са менторима ради размене знања и искустава

2.4 Израда и штампање водича базираног на најбољим праксама

2.5 Припрема документације за лиценцирање креираних ТоТ програма у Србији

3.1 Спровођење кампање на Фацебооку

3.2. Састанци са доносиоцима одлука у социјалном сектору у БиХ и  Србији

3.3. Организација финалне конференције