Мера 1.2 – Прекограничне иницијативе намењене подстицању размене људи и идеја у циљу унапређења професионалне и сарадње НВО сектора.

 

Назив пројекта:  Са-Ша Подршка сарадњи, инклузији, образовању и промоцији ромске културе у БиХ и Србији

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 155,052.17 € 131,639.29
Босна и Херцеговина € 140,082.00 €  118,971.64
УКУПНО € 295,134.17 € 250,610.93

 

 

Корисник средстава у Републици Србији: Национални савез Рома Србије-Регионална канцеларија Шабац

Корисник средстава у Босни и Херцеговини: Град Сарајево

 

Партнери: СЕРДА Сарајево, Hilfswerk Austria International, Сарајево

 

Подручје реализације:

  • Србија: Сабац, Богатић, Коцељева, Лозница
  • Босна и Херцеговина: Сарајево, Високо, Какањ, Кисељак

Циљне групе пројекта: Ромске заједнице, шира јавност упозната са ромским заједницама

 

Трајање пројекта: 29/04/2013 – 29/07/2014

 

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта: Подршка социјалној инклузији ромске популације у прекограничном региону Босне и Херцеговине и Србије

Специфични циљеви: Побољшање положаја ромске мањине у прекограничном подручју између БиХ и Србије кроз успостављање прекограничне сарадње између НВО, кроз размену искустава у циљу проналажења заједничких решења за социјалне проблеме, промовисање ромске културе и традиције, као и   подизање нивоа образовања и информисања ромске популације.

 

Активности и резултати пројекта

 

Пројекат је подржао социјално укључивање ромске популације у друштвене активности  у пограничном подручју БиХ и Србије. Кроз пројекат, партнери су настојали да утичу на тренутно стање  ромске популације са циљем смањења разлика између Рома и других грађана. Осим тога, пројекат је утицао на виталне области које су од посебног значаја за укључивање у друштвене тековине, као и на побољшање економског и социјалног статуса Рома.

 

Више од 13.000 Рома из Сарајева, Високог, Кисељака и околних места, као и 10.000 Рома из Шапца, Лознице, Богатића и Коцељеве било је укључено у пројектне активности. Све активности су остварене на основу учешћа ромске популације у њима, као што су: ИТ обука за 125 учесника, организовано  је  6 радионица / теренских посета са циљем да се информише више од 700 Рома о темама важним за њихову заједницу: пут ка запосљавању, репродуктивно здравље, прерано рођење и абортус, људска права и родна равноправност, важност укључивања у образоване системе као и важност уписа у матичне књиге. Поред тога, у новооснованој и потпуно опремљеној „ Beauty Academy Sa – Sa “ у оквиру пројекта организовани су и часове за фризере, козметичаре и маникире за 24 Ромкиње.

 

Ромска култура и традиција представљена је кроз промоцију пројекта у медијима. Тиме је учињен важан корак на промоцији и смањењу стеротипа, као и на утицају ширења свести о Ромској заједници. Такође, у Сарајеву и Шапцу организовани су Дани ромске културе и вечери Софке Николић који су имали добру медијску покривеност. Поред тога организоване су две конференције, направљена је брошура пројеката и веб страница www. sa-sa.org.

Пројекат је имао значајан утицај на интеграцију ромске популације на тржиште рада, као и њен економски и социјални развој.