Мера 1.1:  – Унапређење продуктивности и компетитивности области у погледу економских, руралних, културних и природних ресурса

Назив пројекта:  Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 190.168,00 € 159.049,00
Босна и Херцеговина €127.580,00 € 98.900,02                        
УКУПНО                                        € 317.748,00 € 257.949,02

 

 

Корисник средстава у Републици Србији: ЈКП “Дубоко” Ужице

Корисник средстава у Босни и Херцеговини:  ЈКП “ Комуналац” Тузла

 

Партнери: РРА Златибор, Удружење наставника “Опстанак” Ужице, Центар за екологију и енргију Тузла

 

Подручје реализације:

  • Србија: Златиборски округ, Град Ужице
  • Босна и Херцеговина: Тузлански кантон, Тузла

Циљне групе пројекта: 22.000 ученика из 14 основних и 14 средњих школа из Ужица и из Тузле, 28 наставника еколошких секција из 28 школа, 84 запослених у процесу одржавања и чишћења  школа  у 2 града, ЈКП Дубоко из Ужица и Комуналац из Тузле

 

Трајање пројекта: 01.02.2013. – 30.04.2014.

 

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта: Допринети одржавању високог квалитета заштите животне  средине  у прекограничном подручју кроз заједничке иницијативе

Специфични циљеви: Успостављање концепта прикупљања и примарне селекције  отпада у 28 школа у Ужицу и Тузли

Активности и резултати пројекта

 

Један од најнапреднијих система за прикупљање и  примарну селекцију  чврстог отпада уведен је у Ужицу и Тузли.

Ученици из Ужица и Тузле учествовали су у пројектним активностима, у школа су организовани квизови знања, а најбољи ученици су учествовали у еко-камповима који су се организовали на Тари за  основце и у  Орманици за средњошколце.

 

Модел примарне селекције чврстог отпада обухватао је четири категорије: папир и картон, алуминијумске лименке, пет амбалажу  и пластику и мешани отпад. Ове врсте отпада могу се наћи и у школама. Свака категорија отпада и иде у различите канте означене различитим бојама. Јавна комунална предузећа транспортовала су селектован отпад  у центре за прераду.

 

Школска деца изабрана су за учешће у пројекту, јер навике добре или лосе стичу се у раној младости. Деца која су правилно обучена сутра ће постати  одрасли људи који ће више бринути о  непосредном окружењу.

 

Пројекат је обухваћено око  20.000 ученика и око 1.000 школских радника у основним и средњим школама у Ужицу и Тузли. Јавна комунална предузећа у Ужицу и Тузли  купила су специјализовану опрему за превоз селектованог отпада,као и 500 канти за смеће и две тоне кеса за отпатке.

 

Током 9 месеци интезивног сакупљања папира  сачувано  је 133 стабла, 233.184 литара воде и 32.873,4 KW електричне енергије. Сакупљањем  алуминијумских лименки спашене су 1.043,6 кг руде боксита и 1.826 KW електричне енергије, а сакупљена пет амбалажа и пластика допринеле су очувању 217.590 KW електричне енергије. Све у свему, пројекат је смањио употребу фосилних горива и направио кораке ка заштити животне средине.