ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА
Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020
Позив за достављање пројектних предлога: Први
Апликација бр.: 66
Уговор бр. 48-00-00046/2016-28-9 потписан 06.07.2019.
Назив пројекта: „Предграђа рециклирају“ – успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле
Специфични циљ: СО 2.1: Унапређење одрживог планирања у области животне средине и подстицање биодиверзитета
Резултат: Р 1: Ефикасност јавних служби и пракси у управљању чврстим отпадом и отпадним водама побољшана је кроз заједничке иницијативе са обе стране границе
Буџет пројекта: Укупна вредност уговора (€):  ЕУ допринос (€):
€  710,673.67 €  600,519.25
Корисници средстава: Водећи апликант: Ко-апликанти:
Јавно комунално предузеће Регионална депонија Дубоко, Ужице СРБ:

·         Јавно комунално предузеће Биоктош, Ужице

БиХ

·         Јавно комунално предузеће Комуналац, Тузла;

·         Центар за екологију и енергију, Тузла.

Подручје реализације: СРБ: БиХ:
Западна Србија, Златиборски округ, Град Ужице Североисточна БиХ, Тузлански кантон, Град Тузла
Циљне групе пројекта: 20,000 становника Ужица и Тузле;

60 упосленика у три комунална предузећа;

30 ученика;

6 наставника

Датум почетка и трајање пројекта: 07.07.2019. 18 месеци
Општи циљ пројекта: Допринос унапређењу одрживог планирања у области животне средине у прекограничном подручју Србија-Босна и Херцеговина
Специфични циљеви пројекта: Унапређена ефикасност јавних сервиса на пољу управљања отпадом кроз успостављање система селективног прикупљања отпада у приградским домаћинствима у Ужицу и Тузли.
Активности и резултати пројекта

 

РЕЗУЛТАТ БР. 1:  Креирани технички предуслови за прикупљање селектованог отпада у 6 400 домаћинстава у Тузли и Ужицу

       Активност бр. 1.1: Креирање плана прикупљања отпада и набавка и расподела опреме за прикупљање селектованог отпада.

       Активност бр. 1.2: Дефинисање критерија, реализација тренинга и подела компостера у домаћинствима.

РЕЗУЛТАТ БР 2 : Увећани технички капацитети и капацитет особља за прикупљање селектованог отпада у два локална и једном регионалном комуналном предузећу

       Активност бр. 2.1: Набавка специјализованих камиона за прикупљање и транспорт отпада

       Активност бр. 2.2 Набавка и инсталација пресе за балирање отпада у Ужицу

       Активност бр. 2.3 Креирање програма и реализација тренинга за запослене у јавним комуналним предузећима

       Активност бр. 2.4 Релизација студијске посете пројектног тима и представника јавних комуналних предузећа држави у ЕУ

РЕЗУЛТАТ БР 3: Креиран и успостављен систем за едукацију и праћење селекције комуналног отпада и компостирања у домаћиствима

       Активност бр. 3.1:  Реализација пакета едукативних активности за становништво и пренос инструкција за понашање у новооснованом систему.

       Активност бр. 3.2: Креирање и реализација тродневног тренинга за ученике едукаторе и њихове наставнике.  

Активност бр. 3.3: Праћење домаћинстава укључених у новоосновани систем и периодично извештавање.

Активност бр. 3.4: Реализација студијске посете у ЕУ за грађане „шампионе“ у управљању отпадом

РЕЗУЛТАТ БР 4: Локална заједница упозната са концептом новооснованог система активно учествује у његовој примени

       Активност бр. 4.1: Креирање и реализација опсежне медијске кампање, с циљем утицаја на популацију два града

Активност бр. 4.2: Организација почетне конференције пројекта

Активност бр. 4.3: Организација завршне конференције пројекта