ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА
Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020
Позив за достављање пројектних предлога: Трећи
Уговор бр. 48-00-162/2021-28-1 потписан 16.12.2022
Назив пројекта: Здраво старење у прекограничном региону –  ХЕАЛ
Специфични циљ: СО 1.2: Подстицање социјалне и економске инклузије
Резултат: ОР1.2.1: Нове одрживе социјалне и здравствене услуге се развијају и/или се постојеће унапређују прекограничном разменом, сарадњом и синергијом, повећањем ефикасности у пружању услуга и повећањем броја корисника услуга.
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта (€): ЕУ допринос (€)

 

€  254,447.77 €  216,280.6

85.00%

Корисници средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Црвени крст Србије-Црвени крст Војводине ·        Црвени крст Федерације БиХ

·        Фонд Европски послови Аутономне покрајине Војводина

Подручје реализације: СРБ: БиХ:
Аутономна покрајина Војводина, Сремски округ, општине Шид, Рума, Ириг, Инђија, Стара Пазова, Пећинци и град Сремска Митровица. Тузлански кантон, Посавски кантон, Кантон Средња Босна, Кантон Сарајево и Зеничко-добојски кантон и опћине Орашје, Кисељак, Нови Град Сарајево, Вареш и град  Градачац
Циљне групе пројекта: 60 локалних мобилних тимова Црвеног крста из 12 општина у прекограничном подручју (7 у Сремском округу, 5 у 5 БиХ кантона);

720 старијих особа и чланова њихових породица у Сремском округу и 5 кантона у БиХ

Датум почетка и трајање пројекта: 01. фебруар 2023, 18 месеци
Општи циљ пројекта: Допринети унапређењу здравља старијих грађана омогућавањем бољег приступу основним здравствено-превентивним услугама у руралним подручјима прекограничног подручја Србије и БиХ
Специфични циљеви пројекта: Унапредити ефикасност и свеобухватност постојећих здравствено-превентивних услуга за старије грађане у складу са потребама у Сремском округу и у 5 кантона у БиХ
Резултати пројекта:

 

1.1. Креиране нове стандардизоване здравствено-превентивне услуге у руралним подручјима

1.2. Активирани локални мобилни тимови за пружање здравствено-превентивних услуга

1.3. Спроведена здравствено-едукативна кампања 

Активности: 1.1.1. Стандардизоване услуге из области превенције у здравству које проводе локални мобилни тимови у руралним подручјима

1.1.2. Припрема плана обуке за локалне мобилне тимове за рад на терену

1.1.3. Тренинг за локалне мобилне тимове за рад на терену

1.2.1. Оснивање локалних мобилних тимова за рад на терену у руралним подручјима

1.2.2. Опремање локалних мобилних тимова за рад на терену

1.2.3. Организовање инфо дана уз превентивне прегледе за старије грађане у руралним подручјима

1.3.1. Организација превентивно-здравствених дана

1.3.2. Припрема промотивног материјала

1.3.3. Организација професионалних конференција