ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА
Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020
Позив за достављање пројектних предлога: Први
Апликација бр.: 15
Уговор бр. 48-00-00046/2016-28-6 потписан 06.07.2019
Назив пројекта: Очување јединственог биодиверзитета у подручју долине реке Дрине
Специфични циљ: СО 2.1: Унапређење одрживог планирања у области животне средине и подстицање биодиверзитета
Резултат: Р 2: Негује се заштита речних сливова Дрине и Саве и подстицање њиховог биодиверзитета
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта (€): ЕУ допринос (€)

 

€  194,328.32 €  165,179.07
Корисници средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Јавно предузеће “Национални парк Тара” Бајина Башта БиХ

Јавно предузеће шумарства “Шуме Републике Српске” А.Д. Соколац

Подручје реализације: СРБ: БиХ:
Општина Бајина Башта Општине Вишеград, Сребреница, Рогатица, Фоча, Милићи
Циљне групе пројекта: 2 управљачке организације заштићених подручја и шума,

2 Института за очување природе,

5 научних институција,

9000 деце и омладине

6 локалних заједница,

цивилне организације ангажоване на очувању природе

Датум почетка и трајање пројекта: 07.07.2019, 18 месеци
Општи циљ пројекта: Допринети конзервацији и промоцији биодиверзитета у регион креирањем заједничких активности на пољу заштите природе и угрожених врста
Специфични циљеви пројекта: Неговати заштиту и промоцију највреднијихи особина биодиверзитета у подручју слива реке Дрине кориштењем најмодернијих алата за конзервирање заједница оморике
Активности и резултати пројекта

 

РЕЗУЛТАТ БР. 1:  Унапређено управљање угроженим стаништима оморике

       Активност бр. 1.1.: Процена угрожености станишта оморике

       Активност бр. 1.1.1: Процена угрожености станишта оморике уз помоћ нових технологија и даљинског скенирања подручја

       Активност бр. 1.1.2: Набавка и употреба дрона и технологије мапирања

       Активност бр. 1.2 Процена и израда студије генетског истраживања у Србији и БиХ

       Активност бр. 1.2.1. Набавка возила (4×4) за потребе Шума Српске

       Активност бр. 1.3: Креирање заједничког плана управљања и праћења

       Активност бр. 1.4: Креирање нацрта мапа биодиверзитета

       Активност бр. 1.5: Реализација процедуре за еx ситу конзервацију оморике и производња садница

       Активност бр. 1.6: Активно управљање једним стаништем оморике

      

РЕЗУЛТАТ БР. 2: Развијање и успостављање партнерства између институција које се баве конзервацијом

       Активност бр. 2.1: Организација тематске конференције: Очување јединственог биодиверзитета долине реке Дрине

РЕЗУЛТАТ БР. 3: Подигнута свест о биодиверзитету у локалним заједницама, на националном и регионалном нивоу и код посетилаца

Активност бр. 3.1: Креирање и израда едукативног пакета

Активност бр. 3.2: Обележавање дана биодиверзитета

Активност бр. 3.3: Обележавање станишта  Панчићеве оморике

Активност бр. 3.4: Креирање мобилне изложбе

Активност бр. 3.4: Штампање промотивног материјала (оловке, памфлети, банер, врећица, фасцикла)

Активност бр. 3.4: Организација две конференције за штампу.

Активност бр. 3.4: Продукција кратког филма