Преглед пројекта
Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: Други позив
Уговор бр. 48-00-00079/2019-28-13 потписан 8.6.2021.
Назив пројекта: ENHANCE – Подршка за унапређење конкурентности и запошљавања
Специфични циљ Програма: 1.1. Повећавање запошљивости радне снаге и повећање прилика за  запошљавање
Програмски резултати: 1.1.1: Нови производи и услуге, као и индустријски и комерцијални процеси, захваљујући тренсферу знања и иновативности, доводе до нових одрживих могућности за запошљавање у прекограничном подручју
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта (€):

200.675,46

Уговорена вредност ЕУ средстава (€)170.522,46

и

% од укупне вредности пројекта:

84,97%

Корисник средстава: Координатор: Ко-корисници:
Привредна/Господарска комора Федерације, Сарајево, БиХ ·         Привредна комора Србије, СРБ

·         Центар за едукацију и подизање свијести о потреби повећања енергетске ефикасности – Енергис, БиХ

Подручје реализације: БиХ: Србија:
Сарајевска макрорегија – Босанско-подрињски кантон и Kантон Сарајево Златиборски округ
Циљне групе пројекта: 90 малих и средњих предузећа (МСП):

  • МСП из металне индустрије: 15 из Сарајевске макрорегије и 15 из Златиборског округа
  • МСП из дрвне индустрије: 15 из Сарајевске макрорегије и 15 из Златиборског округа
  • МСП из прехрамбене индустрије: 15 из Сарајевске макрорегије и 15 из Златиборског округа

Број запослених укључених у активности: 90 запослених

40 незапослених особа:

  • 20 из Сарајевске макрорегије и 20 из Златиборског округа
Трајање пројекта: Почетак 1.7.2021., 24 месеца
Општи циљ пројекта: Пројекат тежи да побољша економски раст и могућности одрживог запошљавања индустријских МСП у прекограничној области Сарајевске макрорегије и Златиборског округа
Специфични циљеви: Изградити и подржати раст зелених и паметних иновација, капацитета за сарадњу и комерцијализацију МСП из стратешких сектора (дрвопрерађивачка индустрија, прехрамбена индустрија и металопрерађивачка индустрија) у Сарајевској макрорегији и Златиборском округу
Очекивани резултати
  1. Побољшана подршка развоју капацитета МСП и тржишна интелигенција за иновације и комерцијализацију производа и услуга
  2. Омогућен лакши приступ могућностима финансирања и повећани know-how МСП за писање апликација
  3. Повећана запошљивост радне снаге преношењем знања о развоју и производњи иновативних производа
  4. Олакшана заједничка сарадња и умрежавање и успостављање секторски орјентисаних прекограничних иновационих мрежа које укључују МСП, истраживачке организације и јавну управу
  5. Пружене секторски орјентисане политике за побољшање могућности запошљавања и економског раста МСП кроз зелене и паметне иновације и комерцијализацију производа и услуга
Главне активности

(које ће довести до очекиваних резултата):

WP1.1.  Утврдити и управљати динамиком пројектног партнерства за ефикасну дугорочну сарадњу

WP1.2.  Анализирати регионални статус иновација и индустријске приоритете за сваки стратешки сектор са фокусом на зелена и паметна решења

WP1.3.  Проценити тржишну интелигенцију, иновације и могућности комерцијализације прекограничних малих и средњих предузећа

WP1.4.  Развити, тестирати и процијенити пилот услуге тржишне интелигенције за подршку прекограничном развоју капацитета МСП за иновације и комерцијализацију производа и услуга

WP1.5.  Пружити подршку стратешком развоју производа / услуга и процеса за прекогранична мала и средња предузећа

WP2.1.  Развити, тестирати и процијенити пилот услуге јавног финансирања за подршку прекограничним МСП како би заједнички стекли и искористили могућности финансирања својих иновација

WP3.1.  Усклађивање прекограничног образовног система за техничаре обраде метала, дрвета и прехрамбене техничаре са потребама МСП

WP3.2.  Изградња практичних и теоријских вештина, знања и искуства техничара (метал, дрво, прехрана) како би се повећале њихове шансе за запослење