ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА
Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020
Позив за достављање пројектних предлога: Други
Апликација бр.: 43
Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-3 потписан 20.04.2021
Назив пројекта: Побољшана спремност за ванредне ситуације и координирани одговор у прекограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине
Специфични циљ: СО 2.2: Унапређење система управљања за интервенције у ванредној ситуацији
Резултат: Р 2.2.1: Капацитет за приправност, превенцију и реаговање свих организација/институција у систему заштите и спашавања у пограничном подручју ојачани су на дуги рок
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта (€): ЕУ допринос (€)

 

€  375,712.48 €  315,899.05

84.08%

Корисници средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
СРБ:

Горске службе спасавања Србије

БиХ

·         Горске службе спасавања Сарајево

·         Горске службе спасавања Брчко дистрикт

СРБ:

·         Планински савез Тара

Подручје реализације: СРБ: БиХ:
Србија, Златиборски округ Брчко  дистрикт и општине: Источни Стари град, Фоча, Трново, Хаџићи, Сарајево Нови Град, Стари Град, Сарајево Центар, Ново Сарајево, Орашје, Бјељина и Теочак
Циљне групе пројекта: БИХ

Горске службе спашавања Брчко дистрикта; Станица горског спасавања Сарајево; Министарство сигурности – Сектор заштите и спашавања;

Одјељење за јавну сигурност Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (Цивилна заштита) – управљање и ватрогасне јединице; Локалне самоуправе – општинска управа, општинске јединице за ванредне ситуације и цивилна заштита; Локалне заједнице; Медицински центри и здравствене службе за хитне случајеве; Локалне школе; Локалне организације цивилног друштва; Јавне комуналне службе, пружаоци телекомуникација и транспорта (као секундарни одговор)

СРБ:

Горска служба спасавања Србије; Планинарско друштво Тара; Министарство унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације – локални (општинске ватрогасне јединице) и полицијске јединице на локалном нивоу; Локалне самоуправе – Општинско управљање, Радне групе за ванредне ситуације и цивилна заштита

Локалне заједнице; Медицински центри и здравствене службе за хитне случајеве; Локалне школе; Локалне организације цивилног друштва; Јавне комуналне службе, пружаоци телекомуникација и транспорта (као секундарни одговор)

Датум почетка и трајање пројекта: 01. јун 2021, 21 месеци
Општи циљ пројекта: Побољшана превенција, спремност и одговор на катастрофе кроз ојачану сарадњу и заједничку изградњу капацитета за реаговање у прекограничном подручју Босне и Херцеговине и Србије на пољу цивилне заштите
Специфични циљеви пројекта: Побољшани капацитети горских служби спашавања у прекограничном подручју Босне и Херцеговине и Србије за пружање услуга спашавања у поплавама и речним несрећама и планинским несрећама

Ојачана прекогранична сарадња, координација и заједничке акције између Горске службе спасавања Србије и Горске службе спасавања Босне и Херцеговине у прекограничном подручју

Активности и резултати пројекта

 

Р1: Ојачана одржива прекогранична институционална и оперативна сарадња између Горских служби спашавања Босне и Херцеговине и Србије и омогућена активна размјена искустава;

Р2: Проведене заједничке активности на изградњи капацитета;

Р3: Побољшана опрема ГСС за спашавање у поплавама и ријечним несрећама и планинским несрећама;

Р4: Подигнута јавна свијест о питањима цивилне заштите, усклађеност са  националним праксама и праксама ЕУ, са фокусом на потребе рањивих група (дјеца, старије особе итд.);

Р5: Пројект промовиран у складу са смјерницама ЕУ о видљивости

Активности

Активности релевантне за резултат 1:

 Потписивање протокола о прекограничној сарадњи;

Потписивање међусекторских протокола;

Стварање заједничке базе података спасилаца;

Стварање заједничке мрежне библиотеке са релевантним документима и размена оперативних докумената;

Примена заједничке ИТ апликације за регистрацију и пријављивање незгода;

Активности релевантне за резултат 2:

 Заједничке обуке тимова за спасавање од поплава и речних несрећа реализоване на подручју реке Дрине;

Заједничке обуке за спасавање од планинских несрећа реализоване на подручју Златиборског округа и Босне и Херцеговине: Брчко дистрикт и општине: Источни Стари град, Фоча, Трново, Хаџићи, Сарајево Нови Град, Стари Град, Сарајево Центар, Ново Сарајево, Орашје , Бјелљина и Теочак;

 Организација заједничке вежбе спашавања;

Дизајн и имплементација мрежне платформе за обуку;

 Почетно учешће у обуци тренера / инструктора;

Акредитација / сертификација обука;

Активности релевантне за резултат 3:

Набавка опреме за спашавање (основна опрема, спасилачки сетови и возила за спашавање);

Опремање просторија ГСС у Сарајеву и Планинарског друштва Тара;

Активности релевантне за резултат 4:

Истраживање ставова јавности о превенцији, приправности и реакцијама у катастрофама, Организација кампање за подизање свести усмерене на општу популацију;

Организација кампање за подизање свести усмерене на старије рањиве групе;

Организација тренинга за представнике јавног сектора; Организација кампање за подизање свести путем друштвених медија и интернета

Активности релевантне за резултат 5:

Производња и дистрибуција штампаних материјала за видљивост; Организација конференција за промоцију пројеката;

 Ажурирање интернет страница пројектних партнера  са  пројектним подацима;

 Промоција пројекта у локалним, регионалним и националним медијима;