Мера 1.2 – Прекограничне иницијативе намењене подстицању размене људи и идеја у циљу унапређења професионалне и сарадње НВО сектора.

 

Назив пројекта:  Мудро коришћење заједничких природних ресурса-пут ка одрживости прекограничног региона Србија-БИХ

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 134.958,35 € 112.825,18
Босна и Херцеговина € 121.072,25 € 101.216,41
УКУПНО € 256.030,60 € 214.041,59

 

 

Корисник средстава у Републици Србији: Унија еколога-УНЕКО, Београд

Корисник средстава у Босни и Херцеговини: Центар за околишно одрживи развој-ЦООР, Сарајево

 

Партнери: ЈП Дирекција за изградњу и развој Бијељина, Општина Зворник, Општине Богатић и Мали Зворник

 

Подручје реализације:

  • Србија: Општине Мали Зворник и Богатић
  • Босна и Херцеговина: Општине Бијељина, Зворник и Братунац

Циљне групе пројекта: Локалне власти у општинама

 

Трајање пројекта:

 

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта: Допринос одрживом развоју прекограничног региона Србије и БиХ кроз подстицање сарадње и приступа крајњих корисника у интегрисаном управљању природним ресурсима у сливу реке Дрине.

Специфични циљеви:

Специфични циљ 1. Повећати капацитете локалних актера да активно делују у управљању животном средином у прекограничној области.

 

Специфични циљ 2. Подстицати прекогранична институционална партнерства кроз развијање заједничких акција за заштиту и ефикасно коришћење регионалних ресурса.

 

Специфични циљ 3. Повећати јавну свиест и подршку јавности за заштиту и одрживо кориштење природних ресурса у прекограничном региону.

 

Активности и резултати пројекта

 

Слив реке Дрине у прекограничној области две земље је врло богат природним ресурсима. У циљу очувања тог потенцијала и његовог коришћења потребно је успоставити заједничку и дугорочну заштиту.

 

Пројекат је обухватао три општине из Србије (Љубовија, Мали Зворник и Богатић) и три из Босне и Херцеговине (Бијељина, Братунац и Зворник), у намери  да допринесу  одрживом развоју прекограничне области две земље. Циљ пројекта био је повећање сарадње и укључивање свих актера у заштиту заједничких природних ресурса и интегрисано управљању.

 

Једна општина у сливу риеке Дрине не би могла сама  решити ове проблеме, јер су неопходне  заједничке, дугорочне, планиране и координиране активности у циљу управљања природним ресурсима у прекограничном региону.

 

У току пројекта формиране су радне групе које су чинили стручњаци  и представници локалне заједнице. Учествовали су на радионицама и тренинзима о партиципативном интегрисаном планирању управљања природним ресурсима, анализи стања животне средине и природних ресурса и учешћу јавности у њима.. Након што је образовање завршено, припремили су студију о стању природних ресурса. ГИС база података  створена је и као алат за планирање управљања природним ресурсима, а ДПСИР методологија за процену локалних природних ресурса кориштена је као основа за кључни документ који је произведен у оквиру пројекта – Акциони план за управљање природним ресурсима.

Организовано је 9 јавних расправа, на којима су стручњаци, локалне управе,локалне невладине организације имали прилику да изнесу своје коментаре и сугестије на поменуте теме.