Мера 1.1:  – Унапређење продуктивности и компетитивности области у погледу економских, руралних, културних и природних ресурса

 

Назив пројекта:  Бјељина и Богатић-заједно на путу енергетске одрживости, кроз повећање енергетске ефикасности и промоције обновљивих извора енергије

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 262,948.74 € 218,247.45
Босна и Херцеговина € 317,529.25 € 246,307.44
УКУПНО € 580,477.99 € 464,554.89

 

 

Корисник средстава у Републици Србији: Општина Богатић

Корисник средстава у Босни и Херцеговини: Град Бјељина

 

Партнери: Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing – Аустрија

 

Подручје реализације:

  • Србија: Мачва, Богатић
  • Босна и Херцеговина: Семберија, Бијељина

 

Циљне групе пројекта: Локалне власти, млади људи, пољопривредници, запослени у две локалне управе

 

Трајање пројекта: 01.12.2012-31.08.2014

 

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта: Допринос одржавању високог квалитета животне средине у региону Бијељина-Богатић користећи обновљиве изворе енергије и подизање енергетске ефикасности; Побољшати конкурентност локалне економије стварањем услова за коришћење обновљивих извора енергије

Специфични циљеви: Подизање свести и изградња капацитета локалних општина Бијељина и Богатић у циљу повећања енергетске ефикасности и одрживог концепта  коришћења обновљивих извора енергије.

 

Активности и резултати пројекта

 

Пројекат је био усмерен на подизање свести и изградњу локалних капацитета у граду Бијељини и општини Богатић у циљу повећања енергетске ефикасности и одрживог концепта коришћења обновљивих извора енергије .

Током имплементације пројекта идентификовани су природни ресурси – потенцијал за обновљиву енергију.

 

Студије изводљивости за коришћење обновљивих извора енергије за општине Бијељина и Богатић су израђене и усвојене током имплементације пројекта. Представници локалне управе, студенти и фармери обучени су за коришћење  Гусинг модела добре праксе у вези са кориштењем обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности. Током тренинга и студијских посета за више од 300 представника младих, пољопривредна газдинства и представници локалне самоуправе допринели су бољем разумијевању ОИЕ кроз упознавање са искуствима партнера из Аустрије, Güssing.

Такође, зграда основне школе „Вук Караџић“ реконструисана је  са аспекта кориштења ОИЕ и енергетске ефикасности. Осим тога, потрошња енергије  у школи смањена је за  35%. Поред тога, постављена су три јавна соларна пуњача „Соларна стабла“ у две општине, а старе живине светиљке које су коришћене у јавној расвети замењене су  ЛЕД  расветом у главној улици у Бијељини.

 

Основни циљ овог пројекта је заштита животне средине у прекограничном региону кроз јачање енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије. Обе општине имају  висок ниво пољопривреде, која омогућава коришћење „зелене енергије“, произведене из  биомасе, која је у суштини отпад из пољопривредног земљишта.