Мера 1.2 – Прекограничне иницијативе намењене подстицању размене људи и идеја у циљу унапређења професионалне и сарадње НВО сектора.

 

Назив пројекта:  Е – 761 Сусретања

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 57.307,95 € 48.585,68
Босна и Херцеговина € 58.711,94 € 49.887,54
УКУПНО  € 116.019,89 € 98.474,22

 

 

Корисник средстава у Републици Србији: Академика – Академска група, Београд

Корисник средстава у Босни и Херцеговини: Омладинска информативна агенција, Сарајево

 

Партнери: Форум цивилне акције- Пожега

 

Подручје реализације:

  • Србија: Ужице, Пожега, Ваљево, Лозница, Шабац, Пријепоље
  • Босна и Херцеговина: Бијељина, Тузла, Фоча, Горажде, Сребреница

Циљне групе пројекта: Млади људи, локалне власти, невладине организације, организације на нивоу заједнице, образовне организације, страживачке организације, мала и средња предузећа (МСП)

 

Трајање пројекта: 15.06.2013. – 16.06.2014.

 

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта:

 Јачати локалну економију у пројектној области (11 општина у целини) кроз промоцију и развој креативних индустрија (КИ), размену добре праксе, јачање креативног рада младих и стварањем модела КИ који укључује заинтересоване стране у пројектној области.

Специфични циљеви:

Специфични циљ А. Обавестити јавност, посебно локалне власти о ставовима, потребама и потенцијалима заинтересованих страна КИ.

Специфични циљ Б. Јачати прекограничну интеракцију међу људима са циљем да  заједнички учествују у локално економском развоју кроз улагање у КИ и оснаживање младих у области пројекта.

Специфични циљ В. Јачати капацитете младих и локалних власти за креативни развој и урбану регенерацију.

Специфични циљ Г. Промовисати примере добре праксе и моделе локалног развоја кроз иницијативе младих.

Активности и резултати пројекта

 

Пројекат је обухваћено 11 локалних заједница у Босни и Херцеговини и Србији (Бијељина, Тузла, Фоча, Горажде, Сребреница, Ужице, Пријепоље, Пожега, Ваљево, Лозница, Шабац). Основна идеја била је да се заинтересоване стране упознају са новим могућностима модела креативног развоја. Такође, пројекат је указао на значај културе и креативних активности (архитектура, оглашавање, дизајн, мода, филмска  и музичка индустрија, креирање софтвера и ИТ услуга, уметнички занати и културни туризам, фотографија  и видео продукција, визуелне И изводјачке  умјетност , радио и телевизија) за економски и урбани развој мањих градова.

Уочила се важност покретања дијалога на локалном нивоу како би се иницирале  промене у јавним политикама општина и градова у складу са агендом ЕУ до 2020. (Агенда 2020, Креативна Европа). Промене подразумевају да се култура и креативна делатност не посматрају као трошак већ као сектор који мозе допринети стварању доходка и  повећању запослености. Развојом креативног сектора мења се урбани изглед малих локалних заједница и пружа могућност  останка младих и талентованих људи који теже одласку  у веће градове и у иностранству.

Главна пројектна идеја била је препознавање  заинтересованих страна у градовима и њихово укључивање у активности оснаживања капацитета младих и промоције прекограничне сарадње кроз размену идеја, знања и модела најбоље праксе.