Преглед пројекта
Програм: ППС СРБ-БИХ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: Први
Број апликације: 102
Број уговора 48-00-00046/2016-28-3 потписан 12/30/2018
Назив пројекта: Бели спорт и заједничко културно-историјско наслеђе 19. века као туристичка понуда општина Рудо и Прибој
Специфични циљ Програма: 3.2: Јачање културног идентитета програмске области
Програмски резултати: 1: Подстичу се одрживе културне и спортске размене преко границе
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта: ЕУ допринос:
€ 215,663.68 € 183,314.13
Корисник средстава: Водећи апикант: Ко-апликант:
Туристичка организација Прибој Србија: /

Босна И Херцеговина:

Јавна установа за туризам и спорт- Рудо

Подручје реализације: Србија: Босна и Херцеговина:
Прибој Рудо, Полимље
Циљне групе пројекта: •  Прибој,

• ЈУ за туризам и спорт Рудо,

• Музеј Прибој,

• Канцеларија за младе Прибој, Савет младих Рудо,

• Центар за културно-образовне активности Просвјета Рудо,

• професори физичке културе,

• општине Рудо и Прибој,

• млади од 8 до 30 година,

• туристи у граничној области,

• незапослени,

•љубитељи старих пруга,

• бициклисти,

• Тениски клуб Прибој 1880,

• Тениски секција у Рудом

Трајање пројекта: 12/31/2018, 18 месеци
Општи циљ пројекта: Допринос јачању културног идентитета општина  Рудо и Прибоја заснован на заједничком историјском наслеђу
Специфични циљеви: Унапредити културну и спортску размену намењену младима и туристима у пограничним општинама Рудо и Прибој, развијајући културне и спортске садржаје, засноване на заједничком историјском наслеђу, кроз изградњу тениских терена, набавку опреме, јачање људских ресурса и увођење нових културних и спортских догађаја
Очекивани резултати и активности : Резултат бр. 1.1: Успостављен тим за координацију и имплементацију пројекта;

• Активност бр. 1: Формирање заједничког тима за координацију пројекта ТО Прибој и ЈУ за туризам и спорт Рудо

 

Резултат бр.2: Побољшани партнерски капацитети за организацију тренинга тениса

• Активност бр. 2 Припрема и извођење активности за изградњу инфраструктуре, набавка опреме и изградња људских капацитета за оснивање тениских секција / клубова у Прибоју и Рудом

о Активност бр. 2.1: изградња тениског терена

о Активност бр. 2.2: Формирање и опремање  нове тениске секције у Рудом и постојећем тениском клубу у Прибоју

о Активност бр. 2.3: Едукација тренера

о Активност бр. 2.4: Тениски турнир

 

Резултат бр 3: Одржана два тениска кампа

• Активност бр. 3 .: Припрема, организација и одржавање тениских кампова за обуку у Прибоју и Рудом

 

Резултат бр 4: Основана уметничка радионица за израду сувенира у оквиру реконструисане помоћне зграде куће Јевђевић у Прибоју

• Активност бр. 4. Реконструкција Јевђевићеве куће у Прибоју и опремање радионице за израду сувенира

о Активност бр. 4.1 .: Адаптација објекта у дворишту куће Јевђевић

о Активност бр. 4.2 .: Опремање објекта у дворишту куће Јевђевић

 

Резултат бр 5. Побољшани капацитети партнера за израду сувенира;

• Активност бр. 5: Припрема и организација радионица за сувенире

 

Резултат бр 6. Успостављена зелена бициклистичка линија на деоници некадашње уске пруге на траси „Увац – Прибој“ и „Миоче-Рудо“

• Активност бр.6 .: Обележавање и чишћење бициклистичких стаза

о Активност бр. 6.1 .: Чишћење путање

о Активност бр. 6.2 .: Обележавање пута

 

Резултат бр 7. Успостављена спортска манифестација “Стара бициклистичка трка”

• Активност бр. 7: Догађај “Стара бициклистичка трка”

 

Резултат бр 8. Мапирање и представљање  аустроугарског насљеђа у општинама Прибој и Рудо;

• Активност бр. 8: Мапирање аустроугарске оставштине општина Прибој и Рудо, дистрибуција и производња публикације

 

РЕСУЛТ НО. 9. Промовисан пројекат

• Активност бр. 9: Промоција пројекта