Оквирни споразуми потписани су између Европске комисије и земаља корисница ИПА II средстава са циљем да се утврде и договоре правила (стандарди, политике и праксе) за сарадњу , која се односе на финансијску помоћ ЕУ земљи корисници. У складу са тим, земаље кориснице ИПА II средстава обавезне су да донесу законе о потврђивању оквирног споразума.

Законе о потврђивању оквирних споразума можете наћи ове:

ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ (ИПА II)

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ЕУРОПСКЕ КОМИСИЈЕ (ИПА II)