Мера 1.2 – Прекограничне иницијативе намењене подстицању размене људи и идеја у циљу унапређења професионалне и сарадње НВО сектора.

 

Назив пројекта:  Пчеларство-активност за будућност

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 87,168.00 € 74,032.00
Босна и Херцеговина € 95,480.00 € 80,604.22
УКУПНО € 182,648.00 €154,636.22

 

 

Корисник средстава у Републици Србији: Удружење пчелара Пријепоље

Корисник средстава у Босни и Херцеговини:  Општина Горажде

 

Партнери: Општина Пријепоље, Удружење воћара Златна малина,Удружење пчелара Бехар, Удружење пчелара Дрина

 

Подручје реализације:

  • Србија: Северозападна Србија, општина Пријепоље
  • Босна и Херцеговина: Североисточна Босна, општина Горажде

Циљне групе пројекта: Остали чланови удружења пчелара и произвођача воћа, млади, жене, деца (млађа од 18 година), особе са инвалидитетом

 

Трајање пројекта: 03.06.2013. – 02.06.2014.

 

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта: Унапређење руралног развоја пограничног подручја Србије и Босне и Херцеговине

Специфични циљеви: Побољшање услова за развој пчеларства у пограничним општинама Пријепоље и Горажде

Активности и резултати пројекта:

Главни циљ пројекта је био да се пчеларска удружења унапреде и да се њихови чланови упознају са савременим технологијама кроз предавања, семинари и обуке за пчеларе и произвођаче воћа, студијске посете и презентације добре праксе.

 

Заједнички одбор за прекогранично пчеларство основање током имплементације пројекта. Пчелари су добили прилику да трајно размењују искуства и знања, њихов будући наступ на сајмовима је унапредјен. Пројектом су  укључене  следеће активности: заједничко појављивање и представљање удружења Горажде и Пријепоље на националном сајму меда у Сарајеву,  на изложби „Мед је дугорочан живот“ у Пријепољу, две трибине у Горажду и Пријепољу са око 100 учесника , дводневни тренинг за 19 чланова пчеларских удружења и 11 чланова удружења узгајивача воћа.

 

Имајући на уму да је стандардизација меда и других пчелињих производа једна од најважнијих тема, организован је семинар са циљем представљања законских процедура, регулације и стандардизације рада.

Промоција пројекта реализована је кроз конференције за штампу, емитовања на локалној ТВ, кроз посете вртићима, дистрибуцију промотивних материјала. Кроз пројекат шра јавност је упозната о значају пчеларства и утицају пчела на заштиту животне средине здравство, као и на утицају пчелињих производа на здравље људи.

 

Побољшање услова за развој пчеларства допринело је унапређењу опште слике подручја.