ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА
Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020
Позив за достављање пројектних предлога: Први
Апликација бр.: 52
Уговор бр. 48-00-00046/2016-28-8 потписан 19.07.2019.
Назив пројекта: Унапређење управљања чврстим отпадом у урбаним и руралним подручјима Бајине Баште, Вишеграда и Хан Пијеска
Специфични циљ: СО 2.1: Унапређење одрживог планирања у области животне средине и подстицање биодиверзитета
Резултат: Р 1: Ефикасност јавних служби и пракси у управљању чврстим отпадом и отпадним водама побољшана је кроз заједничке иницијативе са обе стране границе
Буџет пројекта: Укупна вредност уговора (€):  ЕУ допринос(€):
€  735,574.56 €  625,238.38
Корисници средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Јавно комунално предузеће “12 Септембар” Бајина Башта БиХ

·         Јавно комунално предузеће “Комуналац” А.Д. Вишеград

·         Јавно комунално предузеће “Кралјева Гора” ДОО, Хан Пијесак“

Подручје реализације: СРБ: БиХ:
Западна Србија, Златиборски округ, општина Бајина Башта Босна и Херцеговина, Република Српска, општине Вишеград и Хан Пијесак
Циљне групе пројекта: •           1.000 становника три општине

•           70 запослених у три општине

•           360 деце школског и предшколског узраста

•           80 едукатора за далји пренос знања

•         20 представника медија

Датум почетка и трајање пројекта: 20.07.2019., 18 месеци
Општи циљ пројекта: Доприос промоцији одрживог управљања у области животне средине у прекограничном подручју Србија-Босна и Херцеговина.
Специфични циљеви пројекта: Унапређена ефикасност јавних сервиса у области управлјања отпадом кроз оснивање система селективног прикупљања и третмана отпада на целог територији општина Бајина Башта, Вишеград и Хан Пијесак.
Активности и резултати пројекта

 

РЕЗУЛТАТ БР. 1:  Испуњени технички предуслови за успоставлјање интегрисаног управлјања отпадом на територији три општине

       Активност бр. 1.1: Набавке/дистрибуција специјализоване опреме за управлјање отпадом

       Активност бр. 1.2: Креирање и успостављање система за примарну селекцију и прикупљање отпада у руралним подручјима Бајине Баште.

       Активност бр. 1.3: Креирање и успостављање система за примарну селекцију отпада на целог територији две општине у Босни и Херцеговини.

       Активност бр. 1.4: Покретање пилот пројекта компостирања у Бајиној Башти

РЕЗУЛТАТ БР. 2: Процес сталне едукације кључних заинтересованих у оквиру успоставлјеног процеса интегрисаног управлјања отпадом у три општине

       Активност бр. 2.1: Реализација континуиране едукације становништва у три општине

       Активност бр. 2.2 Реализација студијске посјете

РЕЗУЛТАТ БР. 3: Креирани/примењени општински планови на пољу управљања отпадом у три општине

       Активност бр. 3.1:  Припрема пројектне документације за општински план компостирања у Бајној Башти

       Активност бр. 3.2: Креирање/примена шест општинских развојних планова

РЕЗУЛТАТ БР. 4: Локална заједница упозната са резултатима пројектних активности

       Активност бр. 4.1: Израда/дистрибуција промотивног материјала

       Активност бр. 4.2: Креирање/реализација медијских кампања

       Активност бр. 4.3: Оргаизација почетне и завршне конференције пројекта