Преглед пројекта
Програм: ППС СРБ-БИХ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: Први
Број апликације: 65
Број уговора 48-00-00046/2016-28-1потписан12/29/2018
Назив пројекта: Нови  живот неолитског наслеђа у признатим природним подручјима је од великог значаја-NeoLIFE
Специфични циљ Програма: 3.2: Јачање културног идентитета програмског подручја
Програмски резултати: 2: Историјско и природно наслеђе и традиција прекограничне области су боље очувани
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта: ЕУ допринос:
€ 593,939.96 € 449,850.13
Корисник средстава: Водећи апикант: Ко-апикант:
Град Ужице Србија:

Уметничка школа Ужице

Бих:

Град Тузла

Општина Милићи

Подручје реализације: СРБ:                                                        Босна и Херцеговина
Ужице Тузла
Циљне групе пројекта:              Градови Тузла и Ужице,

Народни музеј Ужице,

ЈКП Паноника,

5 образовних институција у Србији и БиХ,

10 професионалних удружења,

5 еминентних појединаца,

2 локалне и 2 регионалне туристичке организације,

10 туроператора, 10 туристичких водича, 4000 ученика школе

Трајање пројекта: 12/30/2018, 18 месеци
Општи циљ пројекта: Допринос унапређењу културног идентитета прекограничне области Србија-БиХ кроз ефикасну сарадњу између прекограничних партнера на ревитализацији Златиборског округа и културне баштине Тузланског кантона
Специфични циљеви: Очување културно-историјског наслеђа градова Ужица и Тузла кроз успостављање и промоцију симулационих модела одрживог културног наслеђа заснованог на умрежавању и процесу размене искустава између партнера у прекограничној области.
Очекивани резултати и активности  
  Резултат бр. 1: Урађена реплика археолошког налазишта Градина из доба неолита у граду Ужицу и реконструирана постојећа реплика неолитског насеља Паноника у Тузли

Активност бр. 1.1: Инсталација НеоАрцх парка у Ужицу

Активност бр. 1.2: Опремање трајне инсталације и уређења НеоАрцх парка у Ужицу

Активност 1.3: Реконструкција постојеће реплике неолитског насеља Паноница у Тузли

Резултат бр. 2: Установљен садржај анимације посетилаца у оба археолошка парка

Активност бр. 2.1: Уређење амбијента археолошких паркова у Ужицу и Тузли

Активност бр. 2.2: Побољшање садржаја изложбе  и набавка опреме за Геолошки музеј Паноника у Тузли

Активност бр. 2.3: Обука 10 локалних водича

Активност бр. 2.4: Израда радионица за анимацију посетилаца

Резултат бр. 3: Заједничка културна баштина видљива и промовисана

Активност бр. 3.1: Израда заједничког плана за промоцију и комуникацију

Активност бр. 3.2: Израда заједничког промотивног материјала

Активност бр. 3.3: Обележавање /постављање знакова у  НеоАрцх парка у Ужицу у туристичке сврхе

Активност бр. 3.4: Медијска кампања и саопштење за јавност

Активност бр. 3.5: Промоција на кључним туристичким дестинацијама у окружењу

Активност бр. 3.6: Промоција за најмлађе у Археолошким парковима

Резултат бр.. 4: Модели управљања и даљег развоја успостављени у граду Ужицу на основу искуства партнера из Тузле

Активност бр. 4.1: Успостављање модела управљања у ново-развијеном НеоАрцх парку у Ужицу

Активност бр. 4.2: Успостављање развојног модела културно-природног заштићеног подручја „микро јединица Клисура у Ужицу“

Активност бр. 4.3: Идентификација локалитета за валоризацију културног и историјског наслеђа у општини Милићи и израда најбоље употребљивог концепта

Активност бр. 4.4: Управљање пројектом