ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА
Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020
Позив за достављање пројектних предлога: Други
Апликација бр.: 01
Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-11 потписан 25.05.2021.
Назив пројекта: Премошћавање
Специфични циљ: СО 2.1: Унапређење запошљивости радне снаге и повећање могућности запошљавања
Резултат: Р 2.1.1: Нови производи и услуге, као и индустријски и комерцијални процеси, захваљујући трансферу знања и иновативности, доводе до нових одрживих могућности за запошљавање у прокограничном подручју
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта (€): ЕУ допринос (€)

 

€  174,442.68 €  148,276.28

85%

Корисници средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Ужички центар за људска права и демократију, СРБ Привредна комора Кантона Сарајево, БиХ

·         Економска школа Ужице, СРБ

Подручје реализације: СРБ: БиХ:
 Златиборски округ Кантон Сарајево
Циљне групе пројекта: Незапослене жене

Запослени у туризму

Пословни субјекти који се баве туризмом и пружаоци услуга у туризму                           

Школска деца

Родитељи школске деце

Професори

Туристичке организације

Локалне власти

Датум почетка и трајање пројекта: 01 јуни 2021, 18 месеци
Општи циљ пројекта: Јачање друштвено-економског развоја кроз повећање одрживости запошљивости и мобилности у прекограничном региону Србија-Босна и Херцеговина
Специфични циљеви пројекта: Стварање одрживих прилика за запошљавање у подручју Златиборског округа и Кантона Сарајево кроз унапређење услуга у туризму усклађених са захтевима тржишта и кроз стимулисање запошљивости тешко запошљивих жена
Активности и резултати пројекта

 

Резултати

Р1. Незапослене жене, лоше обучени радници и менаџери у туризму стекли нове вештине и изградили своје капацитете у прекограничном подручју

Р2. Успостављене нове и иновативне услуге кроз прекограничну сарадњу

Р3. Тражена занимања у области туризма промовисана у школама и међу родитељима

Р4. Пројект имплементиран и успостављене услуге промовисане у складу са добром праксом видљивости пројеката финансираних од стране Европске уније

Активности

А1.1 Мапирање тренутних потреба за управљањем у туризму

А1.2 Опремање центара за едукацију

А1.3 Пренос знања Срб→Б&Х: програм за менторе

А1.4 Пренос знања Срб→Б&Х: програм за незапослене жене

А1.5 Пренос знања Срб→Б&Х: програм за раднике којима недостају вештине

А2 Планирање развоја мреже и услуга

А3 Промоција у школама

А4.1 Успостављање пројектног тима и креирање плана имплементације

А4.2 Промотивна стратегија и набавка промотивних услуга

А4.3 Презентација пројектних догађаја и услуга

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА
Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020
Позив за достављање пројектних предлога: Други
Апликација бр.: 01
Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-11 потписан 25.05.2021.
Назив пројекта: Премошћавање
Специфични циљ: СО 2.1: Унапређење запошљивости радне снаге и повећање могућности запошљавања
Резултат: Р 2.1.1: Нови производи и услуге, као и индустријски и комерцијални процеси, захваљујући трансферу знања и иновативности, доводе до нових одрживих могућности за запошљавање у прокограничном подручју
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта (€): ЕУ допринос (€)

 

€  174,442.68 €  148,276.28

85%

Корисници средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Ужички центар за људска права и демократију, СРБ Привредна комора Кантона Сарајево, БиХ

·         Економска школа Ужице, СРБ

Подручје реализације: СРБ: БиХ:
 Златиборски округ Кантон Сарајево
Циљне групе пројекта: Незапослене жене

Запослени у туризму

Пословни субјекти који се баве туризмом и пружаоци услуга у туризму                           

Школска деца

Родитељи школске деце

Професори

Туристичке организације

Локалне власти

Датум почетка и трајање пројекта: 01 јуни 2021, 18 месеци
Општи циљ пројекта: Јачање друштвено-економског развоја кроз повећање одрживости запошљивости и мобилности у прекограничном региону Србија-Босна и Херцеговина
Специфични циљеви пројекта: Стварање одрживих прилика за запошљавање у подручју Златиборског округа и Кантона Сарајево кроз унапређење услуга у туризму усклађених са захтевима тржишта и кроз стимулисање запошљивости тешко запошљивих жена
Активности и резултати пројекта

 

Резултати

Р1. Незапослене жене, лоше обучени радници и менаџери у туризму стекли нове вештине и изградили своје капацитете у прекограничном подручју

Р2. Успостављене нове и иновативне услуге кроз прекограничну сарадњу

Р3. Тражена занимања у области туризма промовисана у школама и међу родитељима

Р4. Пројект имплементиран и успостављене услуге промовисане у складу са добром праксом видљивости пројеката финансираних од стране Европске уније

Активности

А1.1 Мапирање тренутних потреба за управљањем у туризму

А1.2 Опремање центара за едукацију

А1.3 Пренос знања Срб→Б&Х: програм за менторе

А1.4 Пренос знања Срб→Б&Х: програм за незапослене жене

А1.5 Пренос знања Срб→Б&Х: програм за раднике којима недостају вештине

А2 Планирање развоја мреже и услуга

А3 Промоција у школама

А4.1 Успостављање пројектног тима и креирање плана имплементације

А4.2 Промотивна стратегија и набавка промотивних услуга

А4.3 Презентација пројектних догађаја и услуга