ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА
Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020
Позив за достављање пројектних предлога: Други
Апликација бр.: 07
Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-5 потписан 01.03.2021.
Назив пројекта: Здрави и сигурни гастрономски производи као потенцијал за запошљавање
Специфични циљ: СО 2.1: Унапређење запошљивости радне снаге и повећање могућности запошљавања
Резултат: Р 2.1.1: Нови производи и услуге, као и индустријски и комерцијални процеси, захваљујући трансферу знања и иновативности, доводе до нових одрживих могућности за запошљавање у прокограничном подручју
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта (€): ЕУ допринос (€)

 

€  252,466.07 €  214,596.16

85%

Корисници средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Средња стручна школа „Бранко Радичевић“ Рума, Србија Средњошколски центар „Петар Кочић“ Зворник, БиХ

·         Удружење Limitless Београд, Србија

Подручје реализације: СРБ: БиХ:
Србија, Рума БиХ, Зворник
Циљне групе пројекта: Млади (групација од 15-24 године); Професионалци у средњим школама; Људи који имају потребу за посебном исхраном
Датум почетка и трајање пројекта: 05. април 2021, 18 месеци
Општи циљ пројекта: Стварање боље перспективе за запошљавање младих кроз креирање нових нутритивних програма за младе у развоју и рањиве групе
Специфични циљеви пројекта: СO1: Развијање нових програма здраве хране без алергена кроз повезивање заинтересованих страна (кувари, произвођачи хране, продавци опреме за угоститељство, ресторани итд.) у прекограничном подручју

СO2: Увећана конкурентност на тржишту рада кроз развој нових професионалних вештина код младих кувара за припрему нових здравих нутритивних програма без алергена

Активности и резултати пројекта

 

Резултати

Р1.1. 2 Школске кухиње опремљене и отворене

Р1.2. 2 Гастрономски производи за учешће на тржишту припремљени

Р1.3. Креиран онлине маркет портал

Р1.4 Организован „Дан гастрономије“

Р1.5 Уприличена прекогранична посета

Р1.6 Креиран материјал за видљивост пројекта                                                                 

Р1.7 Промовисани резултати пројекта међу заинтересованим странама

Р2.1. 80 младих који се школују да би постали кувари обучено за припрему новог гастрономског програма

Р2.2 20 наставника обучено за рад са ученицима (будућим младим кухарима)

Р2.3 100 родитеља и 200 младих проширили своје знање и унапредили вештине

Р2.4 Проведена анализа нутритивних потреба младих и анализа тржишта за развој новог гастрономског производа

Р2.5 Креиран, дизајниран, одштампан и подељен едукативни материјал циљним групама пројекта

 

Активности

A1.1.1 Опремање нових школских кухиња за потребе развоја нових производа и обуку младих

A1.2.1 Креирање нових гастрономских програма у циљу унапређења запошљавања младих

A1.3.1 Креирање и покретање онлине маркет портала за прекограничну сарадњу

A1.4.1 Организација хуманитарног догађаја „Дан гастрономије“ уз промоцију нових гастрономских производа и прекограничне сарадње

A 1.5.1 Организација прекограничне посете између Републике Србије и Босне и Херцеговине

A 1.6.1 Креирање и дистрибуција промотивног материјала

A1.7.1 Организација промотивних активности за пласирање производа путем онлине маркетинга и маркетинга на терену

A 2.1.1 Организација обуке за младе, будуће куваре за припрему нових програма гастрономских производа

A 2.2.1 Организација обуке за 20 наставника у циљу стицања знања и вештина за рад са младима