Речник појмова нове терминологије, дефиниције на два језика (енглески и званични језици Републике Србије и БиХ) можете наћи овде.

RELEVANT EU TERMS

У речнику појмова објашњена је правна и терминологија Европске уније.

Речник са објашњењима акронима можете пронаћи овде:

GLOSSARY OF ACRONYMS