ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА
Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020
Позив за достављање пројектних предлога: Други
Апликација бр.: 3
Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-8 потписан 13.04.2021.
Назив пројекта: Заједно у образовању за запошљивост и запошљавање (3Е)
Специфични циљ: СО 1.1. Унапређење запошљивости радне снаге, и повећање прилика запослења
Резултат: Ресулт 1.1.3: Незапослене особе стекле су нове практичне вјештине у стварном радном окружењу, на основу потражње на тржишту рада и сличности с обе стране границе
Буџет пројекта:

 

Укупна вриједност пројекта (€): ЕУ допринос (€)
€  165,643.99 €  140,118.25

84.59%

Корисници средстава:

 

Водећи апликант: Ко-апликант:
Град Шабац   Град Високо
Подручје реализације:

 

СРБ: БИХ:
Град Шабац  Град Високо
Циљне групе пројекта: Незапослени и дугорочно незапослени: локалне управе Града Високог, Града Шабца, Мачва округа, Зеница Добој кантон, локални заводи за запошљавање: Кључни партнери: Локални послодавци
Датум почетка и трајање пројекта: 14.04.2021, 15 месеци
Општи циљ пројекта: Подршка запошљивости радне снаге и повећање могућности за запошљавање у округу Мачва и Зеничко Добојском кантону
Специфични циљеви пројекта:  Решавање проблена недостатка обучене радне снаге у металској индустрији у подручју града Шабца и града Високог
Активности и резултати пројекта  Резултати

Р1. Успостављено локално партнерство за запошљавање у Високом и испоручен локални акциони план за запошљавање

Р2. Нови центар за тренинге са 3 тренинг компоненте успостављен и који даје стручну радну снагу на основу тражње локалне индустрије у Високом

Р3. Две нове тренинг компоненте који даје стручну радну снагу на основу тражње локалне индустрије у Шапцу

Р4. Незапослене особе стекле нове вештине у стварним радним условима (са приватним и јавним учесницима) засноване на потребана за рандом снагом и сличностима са обе стране границе

Ацтивитиес:

WП 1 Менаџмент

АМ 1: Почетне активности

АМ 2 (Р1/2/3/4): Свакодневно управљање пројектом

АМ 3 (1/2/3/4): Мониторинг имплементације пројекта

АМ 4: Екстерна евалуација и контрола:

WП 2 Имплементација

АИ 1 (Р1.): Успостављање окалног партнерства за запошљавање у Високом

АИ 2 (Р1.): Развој локалног акционог плана (Шабац И Високо)

АИ 3 (Р2): Успостављање Ццентра за тренинге у Високом са 3 тренинг компоненте  

АИ 4 (Р3.): Успостављање нових тренинг компоненти у Шабцу

АИ 5 (Р2/3/4): Тренинг за тренере

АИ 6 (Р2/3/4): Развој програма за тренинге

АИ 7 (Р4.-): Тренинг за кориснике