Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2021-2027. представља трећу генерацију програма прекограничне сарадње између ове две земље и подржан је од стране Инструмента за претприступну помоћ Европске уније. У Програм су укључене лекције научене током имплементације у периоду 2014-2020. између истих земаља како би се додатно ојачала и проширила област сарадње између корисника.

Циљ програма је допринети економском, социјалном и територијалном развоју Програма кроз подстицање интеграције, заједнички развој и коришћење потенцијала и могућности како би се област учинила привлачном за живот и рад. Области интервенције Програма ће се ослањати на снаге и потенцијале како би се искористиле најрелевантније прилике, побољшале слабости и минимизирале претње. Баланс између циљева интеграције и развоја и изводљивости имплементације узети су у обзир. Стога се Програм фокусира на следеће тематске приоритете:

  • ТП1:Улагање у младе, образовање и вештине, унутар овог ТП, дефинисана су два специфична циља/резултата:

          СЦ 1.1 Побољшати активизам младих и друштвено-економско учешће младих.

          СЦ 1.2 Повећати запошљивост одређених група пружањем нових вештина.

Приоритети се баве неким од кључних изазова идентификованих у региону – ограниченим перспективама и високим стопама незапослености међу младима, као и негативним миграционим трендовима унутар региона. Одабир приоритета  такође се заснива на искуству стеченом кроз заједничке акције међу људима које су биле сматране најуспешнијим и релевантним у претходним програмима.

 

  • ТП2:Подстицање туризма и културног и природног наслеђа, унутар овог ТП, дефинисан је један специфични циљ/резултат:

           СЦ 2.1 Развијати и промовисати заједничке туристичке понуде засноване на културном и природном наслеђу.

Овај тематски приоритет и његови  специфични циљеви истражују потенцијале идентификоване у региону, посебно развој туризма у вези са културним и природним наслеђем. Као параметриц коришћене су најбоље праксе у развоју заједничке туристичке понуде. Такође, специфични циљеви  омогућавају  креирање заједничких туристичких производа, као и мањих интервенција у туристичкој инфраструктури на пољу  културног и природног наслеђа.

Процењује се да оба тематска приоритета могу имати најбољи могући утицај на регионалном нивоу у контексту прекограничне сарадње, узимајући у обзир финансијски и технички оквир Програма. Подршка која ће бити пружена у оквиру овог вишегодишњег акционог плана директно ће допринети и стварати синергије са приоритетима Економског и инвестиционог плана и Зелене агенде за Западни Балкан.

 

Oперативни програм за ИПА III 2021-2027 ППС Србија – Босна и Херцеговина